fbpx

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR?

utworzone przez | 16 stycznia 2019

Powszechnie nazywana CMRką jest jednym z najważniejszych dokumentów podczas wykonywania transportów. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR.
Nazwa pochodzi oczywiście od konwencji CMR, o której szerzej pisaliśmy w tym artykule.

List przewozowy w procesie przewozowym odgrywa 4 funkcje:

 • informacyjną – stanowi informację dla zleceniodawcy co do prawidłowego wykonania zlecenia (daty realizacji), a także potwierdzenie odbioru przez odbiorcę,
 • instrukcyjną – zawiera informację niezbędne do prawidłowego wykonania transportu, takie jak: adresy załadunku i rozładunku, waga oraz ilość towaru,
 • legitymacyjną -wskazuje nam, że posiadanie pierwszego egzemplarza listu legitymuje nadawcę lub odbiorcę do dochodzenia roszczeń oraz rozporządzania przesyłką,
 • dowodową – ostatnia i w zasadzie najważniejsza funkcja. List przewozowy jest potwierdzeniem tego, że transport się odbył.
Ile egzemplarzy listu przewozowego CMR należy posiadać?

Teoretycznie list przewozowy CMR powinien zostać wystawiany zgodnie z konwencją w trzech oryginalnych egzemplarzach:

 • pierwszy dla nadawcy,
 • drugi towarzyszy przesyłce i przeznaczony jest dla odbiorcy,
 • trzeci zatrzymuje przewoźnik.

W praktyce powszechnie stosuje się list przewozowy w czterech lub sześciu egzemplarzach, przy czym następne strony stanowią kopie i przeznaczone są dla urzędów administracyjnych.

Wzór listu przewozowego CMR:

Jakie elementy powinien zawierać list przewozowy wg Konwencji CMR?

Artykuł 6 Konwencji CMR określa, jakie dane powinien zawierać list przewozowy. Zaliczymy do nich:

 • miejsce i datę jego wystawienia;
 • nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;
 • nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika;
 • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
 • nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;
 • powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
 • ilość sztuk, ich cechy i numery;
 • wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
 • koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);
 • instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych;
 • oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR.

W razie potrzeby list przewozowy powinien zawierać poza tym następujące dane:

 • zakaz przeładunku;
 • koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie;
 • kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru;
 • zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie;
 • instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki;
 • umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz;
 • wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

Należy pamiętać, że strony mogą wnosić do listu przewozowego wszelkie inne dane, jeśli uznają je za potrzebne.

Kto powinien wypełnić list przewozowy CMR?

Artkuł 7 Konwencji CMR mówi jasno, że to nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności zawartych w liście przewozowym. I tutaj uwaga, nawet jeżeli to przewoźnik wypełnia list przewozowy! Nadawca odpowiada za takie dane jak:

 • nazwisko (nazwa) i adres nadawcy,
 • miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,
 • nazwisko (nazwa) i adres odbiorcy,
 • powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla produktów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
 • ilość sztuk, ich cechy i numery,
 • waga brutto lub inaczej wyrażona ilość towaru,
 • instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych.

Odpowiada on również za takie dane jak:

 • zakaz przeładunku;
 • koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie;
 • kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru;
 • zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie;
 • instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki;
 • umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz;
 • wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.
 • czy wszelkich innych danych lub instrukcji, wydanych przez niego w celu wystawienia listu przewozowego lub w celu wniesienia ich do niego.
Zostaw swój komentarz 🙂

Pamiętaj! Szanuj cudze zdanie, zachowaj kulturę.

0 komentarzy

Pobierz e-booka