fbpx

Polityka prywatności

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług w ramach funkcjonowania Serwisu Spedytor.org

§ 2

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu Spedytor.org jest Akademia Spedytora Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 150/4, 71-245 Szczecin, , NIP: 8522667730 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000867585.

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu Spedytor.org, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Serwis Spedytor.org realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

 1. poprzez informacje wprowadzone do formularzy rejestracyjnych dobrowolnie przez użytkowników.
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

§ 6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkowników – użytkowników aplikujących oraz Pracodawców.

§ 7

 1. Dane osobowe użytkowników gromadzone przez Administratora to:
  1. imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa,
  2. adres siedziby firmy,
  3. adres mailowy,
  4. numer telefonu komórkowego,
  5. NIP przedsiębiorstwa.

 

 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
  1. świadczenie usługi drogą elektroniczną w sposób umożliwiający komunikację między Pracodawcą zamieszczającym ofertę zatrudnienia, a Użytkownikiem odpowiadającym na nią poprzez przesłanie aplikacji, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dokumencie dostępnym na stronie www.Spedytor.org pod nazwą “Regulamin Spedytor.org dla Użytkowników ” oraz “Regulamin Spedytor.org dla Pracodawców”.
  2. przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną oraz, w przypadku danych Użytkowników aplikujących w odpowiedzi na ofertę zatrudnienia, są to Pracodawcy.
 3. Pracodawca jako podmiot, któremu dane Użytkownika zostały przekazane w celu zweryfikowania nadesłanej przez niego oferty, jest zobowiązany do przetwarzania ich w zgodzie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, wyłącznie w związku z prowadzeniem kontaktu w sprawie nadesłanej aplikacji.

§ 8

Dane osobowe pozostawione w Serwisie Spedytor.org nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, innym niż wymienione w § 7 pkt 3.

§ 9

 1. Użytkownikowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:
  1. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  2. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. przenoszenia danych
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 1. Użytkownikowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.
 2. Użytkownikowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat:
  1. celów przetwarzania
  2. kategorii danych osobowych
  3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  4. planowanego okresu przechowywania danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 10

Dane Użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

§ 11

 1. Jedyne informacje zbierane automatycznie przez Serwis Spedytor.org, to informacje zawarte w plikach cookies (niewielkich plikach tekstowych zapisywanych w przeglądarce internetowej, umożliwiających korzystanie z Serwisu Spedytor.org).
 2. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator wskazany w § 2.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. trafniejszego dostosowania zawartości Serwisu Spedytor.org do preferencji Uzytkownika,
  2. usprawnienia korzystania z Serwisu Spedytor.org poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zwyczajów Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk, na podstawie których Administrator bada ruch na stronie i analizuje sposoby korzystania z niej przez Użytkownika.
 4. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa w dowolnym momencie w zakładce ustawień przeglądarki internetowej.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

§ 12

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Serwisu Spedytor.org, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu Spedytor.org. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 13

W Serwisie Spedytor.org mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Spedytor.org i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.