fbpx

Czy warto korzystać z elektronicznych listów przewozowych?

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego, od sierpnia 2025 roku ma nastąpić wdrożenie systemu elektronicznych informacji. Bezpośrednim skutkiem tego rozporządzenia jest obowiązek stosowania elektronicznych listów przewozowych w transporcie.

Czym jest list przewozowy?

List przewozowy to dokument określający warunki umowy przewozu towarów. Stanowi on potwierdzenie przyjęcia przez przewoźnika przesyłki do transportu. W liście przewozowym zawarte są wszystkie informacje dotyczące przesyłki, dzięki którym można z łatwością zdefiniować paczkę i odróżnić ją od pozostałych. Należą do nich:

 • data i miejsce wystawienia dokumentu,
 • dane i adres nadawcy, przewoźnika i odbiorcy,
 • data i miejsce przyjęcia przesyłki do transportu,
 • przewidywane miejsce wydania przesyłki,
 • rodzaj i sposób przesyłki,
 • waga brutto przesyłki,
 • koszt przesyłki,
 • instrukcja dotycząca formalności związanych z odprawą celną.

Listy przewozowe są z reguły przygotowywane w czterech egzemplarzach, wystawia się więc:

 • oryginał w kolorze niebieskim, który najpierw trafia do przewoźnika, a następnie zostaje wydany odbiorcy przesyłki,
 • grzbiet w kolorze czarnym, sporządzany dla przewoźnika i pozostający w miejscu nadania przesyłki,
 • cedułę w kolorze zielonym, służącą do pokwitowania odbioru przesyłki,
 • wtórnik w kolorze czerwonym, który jest kopią dla nadawcy przesyłki.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawie w transporcie międzynarodowym?

Skorzystaj z naszego szkolenia, na którym szzegółowo omawiamy Kowencję CMR i inne wytyczne regulujące import i eksport towarów.

Różnice między tradycyjnym a elektronicznym listem przewozowym

Elektroniczny list przewozowy (E-CMR) to nowe narzędzie pozwalające na przechowywanie i katalogowanie dokumentów przejazdowych online. Sporządza się go przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Do jego wystawiania uprawnione są podmioty zainteresowane wykonaniem umowy transportu, a więc najczęściej przewoźnicy i nadawcy przesyłek.

Elektroniczny list przewozowy, także elektroniczny list przewozowy PKP, stanowi odpowiednik zwykłego papierowego listu przewozowego. Obie wersje tego dokumentu mają taką samą wartość i są traktowane równorzędnie. Są wystawiane przed rozpoczęciem usługi, zawierają te same informacje, a na koniec transportu zostają podpisane przez odbiorcę przesyłki.

W przeciwieństwie do swojego analogowego odpowiednika, elektroniczny list przewozowy może jednak oferować dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie trasy transportu w czasie rzeczywistym i możliwość wyliczenia ETA (eng. Estimated Time of Arrival), czyli szacowanego czasu dostarczenia przesyłki do miejsca docelowego.

Zalety elektronicznych listów przewozowych

Ze względu na fakt, że elektroniczne listy przewozowe oferują dodatkowe funkcje, korzystanie z nich ma wiele zalet. Wśród korzyści tego rozwiązania można wymienić między innymi łatwy dostęp do niezbędnych informacji, większą przejrzystość i dokładność danych, a także urealnienie czasu oczekiwania na transport. Korzystanie z elektronicznych listów przewozowych wiąże się ponadto z oszczędnością czasu i pieniędzy, zmniejszeniem ryzyka błędów, większą higieną transportu oraz oszczędnością miejsca.

Oszczędność czasu

W wypadku elektronicznego listu elektronicznego wszystkie strony umowy przewozu mogą w czasie rzeczywistym obserwować trasę przejazdu i oszacować termin, w jakim przesyłka dotrze do punktu rozładunku. Dzięki temu czas potrzebny na obsługę listu przewozowego zmniejsza się kilkukrotnie. 

Oszczędność pieniędzy

Koszt wystawienia, wypełnienia i administracyjnego procesowania papierowego listu przewozowego jest ponad trzy razy wyższy niż w wypadku listu elektronicznego. Zmniejszeniu ulegają bowiem nakłady finansowe związane z wydrukiem dokumentu, opłatami pocztowymi oraz magazynowaniem. Wykorzystanie elektronicznych listów przewozowych umożliwia przewoźnikom także natychmiastowe dostarczenie dokumentów przewozowych do odbiorcy przesyłki, co pozwala uniknąć kar umownych przyznawanych za niedostarczenie wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

Mniejsze ryzyko błędów

Elektroniczne listy przewozowe automatyzują procesy gromadzenia i walidacji danych, przez co zmniejszają ryzyko błędów w dokumentacji i pozwalają uniknąć:

 • opóźnień w transporcie,
 • nieprawidłowej dostawy towarów,
 • sporów prawnych,
 • kar umownych,
 • utrudnień w procesie reklamacji.

Higiena transportu

Elektroniczne listy przewozowe są bardziej higieniczne od ich analogowych odpowiedników. Posługiwanie się nimi zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób, co stanowi istotną zaletę w zapobieganiu wybuchowi kolejnej pandemii.

Oszczędność miejsca

Zaletą elektronicznych listów przewozowych jest również możliwość oszczędności miejsca. W przeciwieństwie to listów papierowych nie wymagają one bowiem wydzielenia odpowiedniej przestrzeni w biurze lub magazynie.

Warto również zaznaczyć, że elektroniczne listy przewozowe znacząco ograniczają ilość zużywanego papieru, co jest korzystne z punktu widzenia ekologii.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez