fbpx

konwencje i ustawy

Ustawy dotyczące transportu krajowego

Ustawa o transporcie drogowym – regulująca zasady prowadzenia zarobkowego transportu drogowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego.

Ustawa „Prawo przewozowe” – określająca wzory listu przewozowego, innych dokumentów oraz zasady zawierania umów o przewóz.

Ustawa o czasie pracy kierowców – będąca dopełnieniem konwencji AETR.

Konwencje międzynarodowe

Konwencja CMR – konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Więcej o tej konwencji pisaliśmy tutaj.

Konwencja ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Konwencja TIR – porozumienie celne, które dotyczy międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR.

Konwencja ATP – międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także odnosząca się do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów.

Konwencja AETR – umowa europejska dotycząca czasu pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe.

Konwencja WPT – konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej.

Konwencja Wiedeńska – konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów