fbpx

Prawo w transporcie międzynarodowym

Prawo w transporcie międzynarodowym

Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Na czym polega praca spedytora międzynarodowego?

Spedytor międzynarodowy to specjalista zajmujący się organizowaniem transportu towarów na obszarze międzynarodowym. Dba o to, by dany ładunek został przewieziony bezpiecznie, terminowo i z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Zakres obowiązków spedytora międzynarodowego zależy od indywidualnych potrzeb zatrudniającego go przedsiębiorstwa przewozowego. Do najczęściej wykonywanych przez niego zadań należą:

 • organizowanie przewozu towarów różnymi drogami,
 • dobieranie odpowiednich środków transportowych,
 • pozyskiwanie klientów,
 • utrzymywanie dobrych relacji z klientami,
 • wyszukiwanie przewoźników i podwykonawców,
 • podejmowanie współpracy z przewoźnikami i podwykonawcami,
 • negocjowanie warunków współpracy z przewoźnikami i podwykonawcami,
 • podpisywanie umów,
 • przygotowywanie dokumentacji o transportowej, między innymi listów przewozowych, dokumentów załadunku i specyfikacji,
 • monitorowanie procesów przewozowych,
 • pilnowanie terminów dostaw,
 • szybkie reagowanie w przypadku opóźnień w transporcie towarów,
 • dbanie o ubezpieczenie i właściwe oznakowanie przesyłek,
 • dbanie o prawidłowy przebieg odpraw celnych,
 • kontaktowanie się z kierowcami,
 • rozliczanie przewozów po ich zakończeniu,
 • współpraca z innymi osobami zatrudnionymi w branży TSL.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa przewozowego lub konkretnego zlecenia, spedytor międzynarodowy może również brać czynny udział w takich czynnościach, jak pakowanie, składowanie, załadunek oraz rozładunek towarów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi więc posiadać szeroką wiedzę i być w stanie łączyć ze sobą obowiązki różnego typu.

Wytyczne dla spedytorów międzynarodowych

Aby spedytor międzynarodowy mógł skutecznie realizować swoje zadania, musi podporządkować się wytycznym dla osób zatrudnionych na tym stanowisku. Wynikają one z szeregu aktów prawnych regulujących transport i spedycję.

Międzynarodowe akty prawne, które regulują pracę spedytorów, to różnorodne Rozporządzenia i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dotyczące konkretnych gałęzi transportu, Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, a w szczególności Konwencja CMR, czyli genewska Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Wyróżnić u można także Incoterms, czyli międzynarodowe warunki sprzedaży.

Kurs spedytora międzynarodowego

Oferowany przez Akademię Spedytora kurs spedytora międzynarodowego pozwala osobom realizującym eksporty i importy poznać przysługujące im prawa oraz spoczywające na nich obowiązki.

Do kogo skierowane jest szkolenie z transportu międzynarodowego?

Szkolenie z transportu międzynarodowego przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w branży transportowej, a szczególnie tych, które chcą znaleźć zatrudnienie na stanowisku spedytora międzynarodowego.

Czego można się nauczyć w ramach szkolenia?

Osoby uczestniczące w szkoleniach z reguł Incoterms i Konwencji CRM zdobywają wiedzę z zakresu najważniejszych regulacji prawnych w transporcie międzynarodowym. Uczą się między innymi:

 • praw, obowiązków i odpowiedzialności nadawcy oraz odbiorcy,
 • praw, obowiązków i odpowiedzialności przewoźnika,
 • zasad wystawiania listów przewozowych,
 • zasad postępowania przy reklamacjach,
 • zasad postępowania przy dochodzeniu roszczeń.

Pod lupę brane są ponadto różne sytuacje, z jakimi można się spotkać, wykonując obowiązki zawodowe spedytora międzynarodowego. Kurs wyjaśnia, które rozwiązania problemów są zgodne, a które pozostają w sprzeczności z obowiązującym prawem transportowym.

Jakie korzyści daje ukończenie szkolenia?

Szkolenie z międzynarodowego prawa transportowego daje szerokie perspektywy osobom interesującym się branżą TSL. Pozwala uczestnikom usystematyzować i pozyskać nową wiedzę, opanować umiejętności i zdobyć kompetencje zawodowe w dziedzinie prawa w transporcie międzynarodowym. Ukończenie szkolenia wiąże się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę, co pozwala zwiększyć swoje szanse na sukces w transporcie i osiągnąć wymierne korzyści finansowe.

Jest to jeden z modułów kursu „Prawo w transporcie„.

Zgodnie z regulaminem z zakupionego kursu może korzystać tylko i wyłącznie jeden użytkownik. Jeśli chcesz nabyć to szkolenie dla większej ilości osób, napisz do nas na biuro@spedytor.org lub zadzwoń 727-984-784 w celu omówienia szczegółów.

Dowiedz się więcej

Zawartość kursu

Konwencja CMR – transport międzynarodowy

 • Wstęp
  00:00
 • Konwencja CMR
  00:00
 • 00:00
 • List przewozowy
  00:00
 • Prawa, obowiązki i odpowiedzialność nadawcy i odbiorcy
  00:00
 • Prawa i obowiązki przewoźnika
  00:00
 • Odpowiedzialność przewoźnika
  00:00
 • Reklamacja i dochodzenie roszczeń
  00:00
 • Odszkodowanie
  00:00
 • INCOTERMS
  00:00

Autor kursu

 • Cena
  150.00 
 • Poziom kursu Średnio zaawansowane
 • Czas trwania
  45 minut
 • Lekcje 10
 • Ostatnia aktualizacja 4 marca, 2024
150.00