fbpx

Procedura weryfikacji dokumentów

Wracamy do Was po dwóch tygodniach z kontynuacją serii Bezpieczeństwo W Transporcie. W ostatnim artykule omówiliśmy wstępne narzędzia weryfikacji kontrahenta, tj. przegląd CEIDG, KRS, w jak prawidłowy sposób zweryfikować dane teleadresowe oraz w czym pomoże Biała lista VAT. W dzisiejszej części skupimy się na dalszych krokach, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy filtrowaniu kontrahenta oraz jakich dodatkowych narzędzi możemy użyć. Tym razem artykuł stworzony w całości przez naszego partnera – Cargonite.

KREPTD

czyli Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

To bardzo dobre narzędzie do weryfikacji dokumentów przewoźnika drogowego.
Na podstawie dostarczonych przez podwykonawcę dokumentów (licencja, zezwolenie), za pomocą platformy można zweryfikować ich autentyczność.

Dane zawarte w rejestrze obejmują:

 • nazwę i dane adresowe firmy, numer REGON i NIP
 • rodzaj i status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz numery seryjne dokonanych w nim wypisów
 • ilość pojazdów zgłoszonych do zezwolenia
 • numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne dokonanych w niej wypisów, które można porównać z otrzymanymi dokumentami
 • termin ważności oraz datę wydania licencji
 • dane osobowe i dane certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, dane osobowe przedstawiciela prawnego

Rejestr jest dostępny bezpłatnie w Internecie – LINK DO STRONY.

W celu wyeliminowania ryzyka nawiązania współpracy z nierzetelnym przewoźnikiem/podwykonawcą warto zwrócić uwagę na dokumenty i zezwolenia jakimi dany podmiot się posługuje.

Od kontrahenta mamy prawo wymagać udostępnienia:

PODMIOT ZAREJESTROWANY W POLSCE

 • kopii licencji lub zezwolenia uprawniającego do realizacji przewozu w zlecanym zakresie (licencja krajowa/międzynarodowa) – przyznawana na okres od 2 do 50lat
 • kopii ubezpieczenia transportowego odpowiedniego do charakteru przewozu
 • innych dokumentów uprawniających przy specjalistycznych transportach

PODMIOT ZAGRANICZNY

 • potwierdzenia numeru VAT z rejestru VIES
 • kopii odpisu z rejestru handlowego
 • kopii licencji lub zezwolenia uprawniającego do realizacji przewozu w zlecanym zakresie
 • kopii ubezpieczenia transportowego odpowiedniego do charakteru przewozu
 • innych dokumentów uprawniających przy specjalistycznych transportach

Pełną listę przedsiębiorstw, które posiadają licencje/zezwolenia możecie znaleźć TUTAJ.


OCP
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Zanim podejmiesz współpracę z konkretnym przedsiębiorcom dokładnie przeanalizuj OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) i zwróć uwagę na:

 • czas trwania ubezpieczenia
 • potwierdzenie przelewu/zapłaty za ratę ubezpieczenia – sprawdź, czy kwoty podane w OWU zgadzają się z tymi zawartymi na potwierdzeniu bankowym
 • sumę gwarancyjną/wartość polisy – porównaj wartość towaru z pokryciem ubezpieczenia
 • wyłączenia – jeśli masz do czynienia z przewozem ładunków wrażliwych/szczególnych przeanalizuj dokładnie warunki polisy i sprawdź, czy dane towary podlegają przewozowi (mówimy tu zazwyczaj o towarach tj. wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, samochody, materiały niebezpieczne, towary szybko psujące się)

! Ładunki wyłączone z ubezpieczenia:

wartości pieniężne, papiery wartościowe, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie wszelkiego rodzaju, zbiory archiwalne, dokumenty, plany, wzory, prototypy, przesyłki pocztowe, kurierskie, mienie przesiedlenia

Aby móc skategoryzować ładunki i zwrócić jeszcze większą uwagę na wartość towaru, a pokrycie tej kwoty w ubezpieczeniu proponujemy podział na grupy ryzyka:

 • ładunki o niskim ryzyku – wartość deklarowana do 50.000PLN
 • ładunki o wysokim ryzyku – wartość deklarowana powyżej 50.000PLN
 • ładunki o podwyższonym ryzyku – ważni klienci kontraktowi, towary luksusowe, ADR, AGD, RTV, alkohol, papierosy, ATP temperatura kontrolowana

Jeśli mówimy o transporcie to nie zapominajmy o przewozach specjalistycznych, które również rządzą się swoimi prawami oraz zezwoleniami i których warto dopatrzeć:

ADR

 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, wystawione przez Transportowy Dozór Techniczny
 • zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego przewozu odpadów niebezpiecznych

Konieczność posiadania wymienionych zezwoleń nakłada artykuł 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz artykuł 5.4.1 europejskiej umowy ADR.

TRANSPORT PONADGABARYTOWY

Przy transportach ponadnormatywnych warto pamiętać (zanim poprosi się o wykaz dokumentów), że nie każdy “duży ładunek” stanowi o ładunku ponadgabarytowym.

Transport wielkogabarytowy odnosi się do przewozów ładunków, które wraz z pojazdem lub zespołem pojazdów przekraczają swoimi wymiarami, lub masą określone w przepisach ustawy o ruchu drogowym normy.

Możemy wtedy wymagać następujących dokumentów:

 • zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii – zezwolenia możemy podzielić ze względu na czas w jakim obowiązuje, tj. jednorazowe lub terminowe (tygodniowe, miesięczne, roczne) bądź ze względu na przekroczone limity masy czy wymiary (kat. I-VII)
 • zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy – w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Transport ponadgabarytowy regulują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Zgodnie z art. 64 ust. 1

Kolejny artykuł z tej serii już za dwa tygodnie!

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez