fbpx

Pakiet mobilności – od kiedy licencja na busy? [Kalendarz zmian]

29 kwietnia 2022 – Obowiązek zgłoszenia staroście pojazdów zgłoszonych wcześniej tylko do GITD 

Przewoźnicy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez starostę i jednocześnie posiadają licencję wspólnotową wydaną przez GITD, mają obowiązek zgłosić staroście niezgłoszone temu organowi wcześniej pojazdy, na które uzyskali wypis z licencji wspólnotowej.

20 maja 2022 – Licencje transportowe dla przewoźników z busami

Od 21 maja 2022 r. przewoźnicy, którzy posiadają flotę pojazdów od 2,5 do 3,5 tony, zostaną objęci przepisami Rozporządzeń WE nr 1071/09 oraz 1072/09. Co to oznacza w praktyce? 

  1. Certyfikat kompetencji zawodowych – przedsiębiorstwo musi wskazać osobę, która posiada kompetencje do zarządzania transportem w firmie, potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych. [800 zł]
  2. Zabezpieczenie finansowe – 8000€ na pierwsze i 900€ na każde kolejne. Jeżeli firma transportowa dysponuje 3 autami dostawczymi od 2,5 do 3,5 tony, to będą oni musieli wykazać, że dysponują zabezpieczeniem finansowym w kwocie 9800€.
  3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – składając odpowiedni wniosek w urzędzie lub przez internet. Oprócz certyfikatu kompetencji zawodowych oraz zabezpieczenia finansowego przedsiębiorca będzie musiał dodatkowo: posiadać rzeczywistą i stalą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE, oraz cieszyć się dobrą reputacją. [1000 zł]
  4. Licencja wspólnotowa – posiadając zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego można ubiegać się o wydanie licencji wspólnotowej, której posiadanie będzie niezbędne po 20 maja. [4000 zł na 5 lat lub 8000 na 10 lat]

UWAGA! Powyższe zmiany dotyczą tylko międzynarodowego transportu zarobkowego. W przypadku transportu krajowego o warunkach prowadzenia działalności decydują rządy danych państw.

1 stycznia 2023 – Dostosowanie bazy eksploatacyjnej do 1/3 liczby posiadanych pojazdów

Ustawowa definicja bazy eksploatacyjnej

Mijesce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (nowe brzmienie art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym).

W praktyce oznacza to, że baza transportowa przedsiębiorstwa musi umożliwiać postój 1/3 floty i posiadać dogodny dojazd dla ciężarówek oraz pozostałą infrastrukturę. Maksymalnie do 15 stycznia 2023 r. przewoźnicy muszą złożyć do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, odpowiednie oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną spełniającą powyższe wymagania.

Pozostałe zmiany, w kolejnych latach

21 sierpnia 2023

Wszystkie nowo rejestrowane pojazdy będą wyposażane w tachograf inteligentny II generacji

1 stycznia 2025

Zwiększenie zakresu kontroli drogowej do 56 dni oraz obowiązkowa wymiana tachografów analogowych i cyfrowych

22 sierpnia 2025

Obowiązkowa wymiana tachografów inteligentnych I generacji

1 czerwca 2026

Obowiązek instalacji tachografów inteligentnych II generacji w pojazdach o DMC powyżej 2,5 tony (w transporcie międzynarodowym).

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Podatność transportowa ładunków

W trzecim kwartale 2022 roku Polska nabyła gaz od Nigerii, Kataru, Norwegii i USA. Rodzi się tym samym potrzeba przetransportowania niecodziennego ładunku na dużą odległość.

Czym jest transportochłonność?

Czy wiesz, że za pomocą środków transportu drogowego w 2021 roku przewieziono o 1,7% więcej ładunków niż w 2020 roku? Do grupy najczęściej transportowanych towarów