fbpx

Kto wydaje licencje na transport międzynarodowy?

Licencja na transport międzynarodowy stanowi obowiązkowy dokument, który uprawnia danego przedsiębiorcę do świadczenia usług z tytułu przewozu towarów bądź osób. Jego uzyskanie jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Dodatkowo konieczne jest złożenie wniosku wraz ze stosowną dokumentacją.

Czym są licencje na transport międzynarodowy?

Licencja transportowa jest dokumentem zezwalającym na wykonywanie zawodu przewoźnika. Uprawnia ona do zarobkowego transportu drogowego na terytorium kraju. Z kolei licencja międzynarodowa (wspólnotowa) rozszerza uprawnienia do świadczenia legalności usług poza granicami Polski. Obowiązek posiadania licencji transportowej reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 roku. Licencja na transport wydawana jest na okres minimum 5 lat a maksymalnie 10 lat.

Jak uzyskać licencje na transport międzynarodowy osób i rzeczy?

Świadczenie usług transportowych poza granicami kraju wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia. Licencja na transport międzynarodowy jest dokumentem przeznaczonym dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą poza Polską. Jednak co ważne, nie każdy podmiot może otrzymać stosowne zezwolenie, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

 • przedsiębiorca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe bądź inne związane z wykonywanym zawodem;
 • przedsiębiorca nie ma zakazu dotyczącego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • co najmniej jedna osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych;
 • konieczne jest oświadczenie o dobrej reputacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat aspektów prawnych transportu międzynarodowego?

Skorzystaj z naszego kursu online, na którym dowiesz się więcej o Konwencji CMR i innych standardach obowiązujących przy realizacji eksportów i importów.

Kto wydaje licencje na transport międzynarodowy?

Organem uprawionym do wydania licencji na transport międzynarodowy jest Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) z siedzibą w Warszawie. Ubieganie się o ten dokument jest możliwe, gdy przedsiębiorca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako przewoźnik drogowy.

Jak uzyskać licencje na transport międzynarodowy rzeczy – czyli zmiany w przepisach prawa

Od dnia 21 maja 2022 roku przedsiębiorcy, którzy wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy, wykorzystując do tego celu pojazdy silnikowe bądź zespoły pojazdów z dopuszczalną masą całkowitą przekraczającą 2,5 t oraz nieprzekraczającą 3,5 t są zobowiązani, aby dysponować stosownym zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencją wspólnotową.

Jak uzyskać licencje na transport międzynarodowy?

Wydanie zezwolenia na transport międzynarodowy jest możliwe po dostarczeniu kompletu dokumentów. Kluczowy jest wniosek o licencje na transport międzynarodowy, do którego należy dołączyć:

 • wykaz pojazdów – przewóz rzeczy;
 • dowód wniesienia opłaty;
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem;
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej;
 • oświadczenie dotyczące kierowców;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca niekaralności za przestępstwa w dziedzinach, które zostały określone w art.6 ust. 1 lit. A rozporządzenie (WE) 1071/2009.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bądź licencję na transport drogowy – kopia;
 • zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej – oryginał.

Urzędnicy mogą wymagać także załączenia kopii Certyfikatu Kompetencji Zawodowej przewoźnika.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego. Można to uczynić osobiście, drogą pocztową bądź elektroniczną. Decydując się na złożenie wniosku online, konieczne jest, aby zwrócić uwagę na wymogi dotyczące poszczególnych dokumentów, gdyż część z nich wymagana jest w oryginale. Warto mieć na uwadze, że skany dokumentów nie mogą służyć za oryginał.

Sprzedam licencje na transport międzynarodowy – czy taki proceder jest możliwy?

Licencja na transport międzynarodowy jest przypisana do konkretnego przedsiębiorstwa. Wydawana jest indywidualnie, po spełnieniu ściśle określonych warunków. Stąd też nie ma możliwości sprzedania czy odstąpienia licencji na transport międzynarodowy. W ustawie widnieje zapis regulujący tę kwestię, który mówi: „licencji nie można odstąpić osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią”.

Warto pamiętać, że dokumenty potwierdzające uzyskanie licencji na transport międzynarodowy oraz pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności, każdy kierowca musi mieć przy sobie. Jest to wymagane podczas kontroli.

  Bądź zawsze na bieżąco!

  Magazyn Transportowy

  Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

  Najnowsze wpisy

  Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

  Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez