fbpx

DMC i nacisk na osie – wyjaśniamy!

utworzone przez | 3 listopada 2021

Na samym początku zaczniemy od wyjaśnienia dwóch ważnych pojęć, a mianowicie naczepa i przyczepa. Aby ich nie mylić i nie stosować zamiennie, ponieważ są to dwie różne definicje. Osoby pracujące w spedycji oczywiście mogą ten wątek ominąć, kierujemy to do osób, które dopiero planują zacząć pracę lub niedawno rozpoczęły swoją karierę.

Przyczepa Zgodnie z Ustawą – prawo o ruchu drogowym – pojazd bez silnika przystosowany do łączenia z innym pojazdem. Zatem przyczepa połączona z pojazdem członowym czy jakimkolwiek innym pojazdem samochodowym tworzy zespół pojazdów. Mocowanie przyczepy jest zazwyczaj łatwiejsze i mniej pracochłonne, niż mocowanie naczepy. Pojazd + przyczepa = zespół pojazdów.          

 

 

 

 

 

Naczepa przymocowana jest bezpośrednio do ciągnika siodłowego. Naczepę można połączyć z ciągnikiem siodłowym dzięki obecności siodła, czyli elementu wchodzącego pod krawędź naczepy, w ten sposób, że naczepa spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Naczepa wraz z ciągnikiem siodłowym tworzy pojazd członowy. Ciągnik + naczepa = pojazd członowy.

 

 

 

 

Warto wyjaśnić też czym jest DMC.

Dopuszczalna masa całkowita (skrót DMC ) jest to łączna masa pojazdu (lub zespołu pojazdów). Przykładowo dla busów maksymalne DMC wynosi 3,5t. Oznacza to, że w przypadku kontroli i zważenia takiego pojazdu, waga pojazdu + przewożonego ładunku nie może przekroczyć 3,5t.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w Polsce nie może przekraczać w przypadku:

1. Pojazdu składowego zespołu pojazdów: a) przyczepy dwuosiowe – 18 ton,

b) przyczepy trzyosiowe – 24 tony;

2. Zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi: a) dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa – 40 ton;

b) trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa – 40 ton;

3. Pojazdów członowych mających 5 lub 6 osi: a) dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa – 40 ton;

b) trzyosiowy ciągnik siodłowy i dwu – lub trzyosiowa naczepa – 40 ton;

c) trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40 – stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym – 44 tony;

4. Zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy – 36 ton;

5. Pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy: a) wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej niż 1,8 m – 36 ton;

b) jest większa niż 1,8 m – 36 ton + 2 tony tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne;

6. Dwuosiowego pojazdu samochodowego – 18 ton;

7. Trzyosiowego pojazdu samochodowego – 25 ton albo 26 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie lub równoważne, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony;

Dopuszczalne naciski na oś pojazdu

Na sam koniec opiszemy jeszcze dopuszczalne naciski na oś pojazdu, które są ściśle uzależnione od rodzaju osi (oś pojedyncza, grupa osi), a także od odległości pomiędzy poszczególnymi osiami pojazdu.

Osią napędową nazywamy tę oś, na którą przekazywany jest moment obrotowy silnika.

Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej, niż 1,8m. Jeśli odległość między sąsiednimi osiami jest mniejsza lub równa 1,8m, wówczas są to osie wchodzące w skład grupy osi.

Dopuszczalny nacisk nie może przekroczyć:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej – 10 ton;
2) dla grupy osi składającej się z dwóch osi nienapędowych pojazdów silnikowych/przyczep/naczep:

  • 11 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest mniejsza, niż 1m;
  • 16 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest większa, niż 1m, ale mniejsza, niż 1,3m;
  • 18 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest większa, niż 1,3m, ale mniejsza, niż 1,8m;
  • 20 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest większa lub równa, niż 1,8m.  

 

Dopuszczalne wymiary ładunków w EU

Jeżeli interesuje Cię ten temat, to możesz również sprawdzić plik „Tabela dopuszczalnych wymiarów w EU„. Wypisaliśmy tam jakie maksymalne wymiary ładunków transportować można bez specjalnych zezwoleń.

Zostaw swój komentarz 🙂

Pamiętaj! Szanuj cudze zdanie, zachowaj kulturę.

0 komentarzy

Pobierz e-booka

Jak dokonać zgłoszenia w SENT

Dopuszczalne wymiary pojazdów w EU