fbpx

DMC i nacisk na osie – wyjaśniamy!

Przyczepa vs naczepa

Na samym początku zaczniemy od wyjaśnienia dwóch ważnych pojęć, a mianowicie naczepa i przyczepa. Aby ich nie mylić i nie stosować zamiennie, ponieważ są to dwie różne definicje. Osoby pracujące w spedycji oczywiście mogą ten wątek ominąć, kierujemy to do osób, które dopiero planują zacząć pracę lub niedawno rozpoczęły swoją karierę.

Przyczepa

Zgodnie z Ustawą – prawo o ruchu drogowym – pojazd bez silnika przystosowany do łączenia z innym pojazdem. Zatem przyczepa połączona z pojazdem członowym czy jakimkolwiek innym pojazdem samochodowym tworzy zespół pojazdów. Mocowanie przyczepy jest zazwyczaj łatwiejsze i mniej pracochłonne, niż mocowanie naczepy. Pojazd + przyczepa = zespół pojazdów. 

Naczepa

Przymocowana jest bezpośrednio do ciągnika siodłowego. Naczepę można połączyć z ciągnikiem siodłowym dzięki obecności siodła, czyli elementu wchodzącego pod krawędź naczepy, w ten sposób, że naczepa spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Naczepa wraz z ciągnikiem siodłowym tworzy pojazd członowy. Ciągnik + naczepa = pojazd członowy.

DMC

Dopuszczalna masa całkowita (skrót DMC) jest to łączna masa pojazdu (lub zespołu pojazdów). Przykładowo dla busów maksymalne DMC wynosi 3,5 t. Oznacza to, że w przypadku kontroli i zważenia takiego pojazdu, waga pojazdu + przewożonego ładunku nie może przekroczyć 3,5 t.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w Polsce nie może przekraczać w przypadku:

1. Pojazdu składowego zespołu pojazdów a) przyczepy dwuosiowe – 18 ton,
b) przyczepy trzyosiowe – 24 tony;
2. Zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi:  a) dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa – 40 ton;
b) trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa – 40 ton;
3. Pojazdów członowych mających 5 lub 6 osi: a) dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa – 40 ton;
b) trzyosiowy ciągnik siodłowy i dwu – lub trzyosiowa naczepa – 40 ton;
c) trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40 – stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym – 44 tony;
4. Zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy – 36 ton;

Transport ponadnormatywny

Kurs stworzyliśmy z myślą o osobach, niemających doświadczenia w zakresie transportu ładunków nienormatywnych, a chciałyby wyspecjalizować się w tej dziedzinie transportu.
5. Pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy: a) wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej niż 1,8 m – 36 ton;
b) jest większa niż 1,8 m – 36 ton + 2 tony tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne;
6. Dwuosiowego pojazdu samochodowego – 18 ton;
7. Trzyosiowego pojazdu samochodowego – 25 ton albo 26 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie lub równoważne, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony;

Dopuszczalne naciski na oś pojazdu

Na sam koniec opiszemy jeszcze dopuszczalne naciski na oś pojazdu, które są ściśle uzależnione od rodzaju osi (oś pojedyncza, grupa osi), a także od odległości pomiędzy poszczególnymi osiami pojazdu. Osią napędową nazywamy tę oś, na którą przekazywany jest moment obrotowy silnika. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej, niż 1,8m. Jeśli odległość między sąsiednimi osiami jest mniejsza lub równa 1,8m, wówczas są to osie wchodzące w skład grupy osi.

Dopuszczalny nacisk nie może przekroczyć:

1) dla pojedynczej osi nienapędowej – 10 ton; 2) dla grupy osi składającej się z dwóch osi nienapędowych pojazdów silnikowych/przyczep/naczep:
  • 11 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest mniejsza, niż 1m;
  • 16 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest większa, niż 1m, ale mniejsza, niż 1,3m;
  • 18 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest większa, niż 1,3m, ale mniejsza, niż 1,8m;
  • 20 ton, jeżeli odległość pomiędzy osiami składowymi jest większa lub równa, niż 1,8m.

Dopuszczalne wymiary ładunków w EU

Jeżeli interesuje Cię ten temat, to możesz pobrać poniższy plik PDF. Wypisaliśmy tam jakie maksymalne wymiary transportować można bez specjalnych zezwoleń. Warto mieć taki plik na dysku, niewiadomo kiedy może się przydać.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez