fbpx

Wyjątki od zakazu ruchu w Polsce, Niemczech i Francji

Zakazy ruchu dla ciężarówek są dla kierowców prawdziwą zmorą. Nic dziwnego, zważywszy, że w każdym z państw ustanawiane są oddzielnie, a nawet w obrębie jednego kraju może wyglądać to różnie. Dlatego dzisiaj wyjaśnimy w jakich przypadkach pomimo zakazu ruchu możemy wykonywać transport. Jeżeli chodzi o samo sprawdzanie aktualnych zakazów ruchu, to polecamy traficban.com.

Polska

W Polsce zakazy ruchu oraz wyjątki reguluje – Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. Obecnie wraz z rozpoczęciem się wakacji obowiązują zakazy weekendowe, które potrwają do końca sierpnia. Wyglądają one następująco:

  • od godziny 18 do godziny 22 w piątek,
  • od 8 do 14 w sobotę,
  • oraz od 8 do godziny 22 w niedzielę.

Jednak od w/w  zakazów istnieją wyjątki i powyższe zakazy nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

Pojazdów używanych przy (dotyczy również pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku):

   • do przewozu żywych zwierząt,
   • dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
   • do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrze­ni ładunkowej,
   • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
   • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładun­kowej,
   • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
   • do przewozu towarów niebezpiecznych w ilo­ściach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy po­marańczowej,
   • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

Po pełną listę odsyłamy TUTAJ.

WAŻNE! 

Ograniczenia w ruchu pojazdów wprowadzane w okresach świątecznych potrafią być kłopotliwe i bardzo uciążliwe, szczególnie dla kierowców powracających do kraju z dłuższych zleceń zagranicznych. Z myślą o takich sytuacjach Minister Transportu wprowadził wyjątek, o którym warto wiedzieć. Przepisy o ograniczeniach w ruchu nie dotyczą – pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co to oznacza w praktyce? Niezależnie od tego jaki towar wieziemy jest to podstawa prawna do tego, aby zjeżdżając załadowanym autem z zagranicy do Polski pojechać mimo zakazu albo do miejsca rozładunku (wpisanego w CMR), albo z towarem do siedziby swojej firmy – na bazę – tak aby zakończyć tam przewóz drogowy.

Drugi wyjątek dotyczy pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że jeśli wracamy bez ładunku lub wieziemy przez Polskę towar tranzytem i zdążymy tuż przed początkiem zakazu wjechać do Polski, to mimo rozpoczęcia obowiązywania zakazu możemy dalej wjechać w głąb kraju aż do odległości 50 km od granicy (np. poszukując parkingu).

Niemcy

Niemczech zakazy ruchu obejmują pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru. Zakaz obowiązuje w niedziele i dni świąteczne od północy do 22. Warto jednak pamiętać, że niektóre święta i co za tym idzie również zakazy, dotyczą tylko określonych regionów.

W Niemczech podobnie jak w nas obowiązują wyjątki od zakazu ruchu:

 • kombinowane przewozy towarowe (droga-kolej) od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości nieprzekraczającej 200 km,
 • kombinowane przewozy towarowe (portowo-drogowe) pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym w odległości nieprzekraczającej 150 kilometrów (dowóz i wywóz),
 • przewozy następujących towarów i przejazdy “na pusto” z nimi związane: świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego, świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego, świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego, łatwo psujących się owoców i warzyw.

Patrząc na ostatni punkt, należy zwrócić uwagę, że nie ma tam wymienionych produktów mrożonych, a co za tym idzie,  jeśli agregat jest ustawiony na temperaturę ujemną, nie możemy poruszać się w czasie zakazów po Niemczech. 

WAŻNE!

Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

 Francja

Zakazy ruchu we Francji, podobnie jak w Niemczech, dotyczą ciężarówek i zestawów pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony. Podróżując przez tę republikę, należy liczyć się z tym, że regułą jest tam brak możliwości jazdy w soboty od godziny 22 i w przeddzień świąteczny – także od 22:00 do niedzieli lub święta do 22:00, choć też zdarzają się wyjątki.

Wyjątki dotyczą transportów następujących produktów:

 • artykuły spożywcze łatwopsujące się, w tym w szczególności: jaja, żywe ryby, skorupiaki i mięczaki,
 • artykuły spożywcze wymagające chłodzenia,
 • mrożone i głęboko mrożone artykuły spożywcze, w szczególności mięso, produkty drożdżowe, owoce morza,
 • mleko i produkty mleczne,
 • produkty na bazie jaj, drożdży,
 • warzywa i owoce, w tym chłodzone soki owocowe i gotowe do użycia warzywa cięte
 • świeże warzywa i owoce w tym ziemniaki, cebula i czosnek,
 • artykuły spożywcze wymagające ciepłych warunków przechowywania;
 • miód,
 • kwiatów ciętych, roślin i kwiatów doniczkowych,
 • gazet i czasopism (jeśli transportowane są bez innego ładunku),
 • ładunków lotniczych na podstawie lotniczego listu przewozowego,
 • towarów niezbędnych do funkcjonowania placówek medycznych lub odpadów szpitalnych.

 

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez