fbpx

Ubezpieczenie CARGO

OCP, OCS i CARGO

Przewoźnik, aby wykonywać swoją pracę, musi posiadać OCP, a spedytor OCS. Czy w takim razie klient potrzebuje dodatkowych ubezpieczeń, aby zabezpieczyć swój towar? 

Często gdy klient prosi o wycenę jakiegoś ładunku, to zawiera w mailu zapis „proszę o wycenę frachtu wraz z ubezpieczeniem” i podaje wartość towaru. Wielu młodych spedytorów może myśleć, że skoro ich firma posiada OCS lub OCP, to można zignorować ten punkt. Jednak nic bardziej mylnego, skoro klient wspomniał o dodatkowym ubezpieczeniu, to miał na myśli właśnie ubezpieczenie CARGO.

Czym jest ubezpieczenie CARGO?

Najłatwiej tłumacząc, jest to po prostu ubezpieczenie towaru. OCP jest odpowiedzialnością cywilną przewoźnika, OCS jest odpowiedzialnością cywilną spedytora, a ubezpieczenie CARGO dotyczy ubezpieczenia konkretnego towaru.

Kiedy warto stosować ubezpieczenie CARGO?

W drogowych przewozach międzynarodowych przewoźnik odpowiada za szkody do wartości towaru, ale nie więcej niż 8,33 SDR za kilogram wagi brutto towaru. Czym jest SDR? Jest to wirtualna jednostka rozrachunkowa. Jej wartość w złotówkach określa Narodowy Bank Polski. Według konwencji na jeden kg utraconej wagi przysługuje odszkodowanie w kwocie do 8,33 SDR. Notowanie SDR możesz znaleźć w tabeli kursów NBP. W dniu pisania tego artykuły 1 SDR = 5,48 PLN. Czyli 8,33 SDR = 45,64 zł. I to właśnie do takiej kwoty wartości towaru odpowiada przewoźnik.

Teraz posłużmy się przykładem. Wyobraź sobie 2 sytuacje. W pierwszym przewoźnik realizuje transport jabłek, kilogram tych jabłek niech będzie warty 2 zł. I druga sutuacja w której przewoźnik realizuje transport aparatów, dla uproszczenia jeden aparat waży 1kg i jest warty 2 tys. zł. Widzisz różnicę? W obydwu przypadkach kwota odpoedzialności jest taka sama, czyli do 45,64zł za każy kilogram towaru. Dzięki ubezpieczeniu CARGO klient ma ubezpieczony towar do kwoty, jaką zadeklaruje. Na tym właśnie polega różnica.

Zobacz, jaka jest różnica w towarze, biorąc pod uwagę, że przewoźnik A wiezie 100 kg jabłek, a przewoźnik B 100 kg aparatów.

Czy to wszystko?

Pamiętajmy, że przewoźnik nie odpowiada za wszystkie szkody, jakie mogą powstać w czasie przewozu. W konwencji CMR występują pewne wyłączenia, gdy uszkodzenie spowodowane jest:

 • Winą osoby uprawnionej,
 • Wadą własną towaru,
 • Okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.
 • Nieprawidłowym opakowaniem
 • Złym ładowaniem, rozmieszczeniem lub wylądowaniem przez nadawcę/odbiorcę
 • Naturalne właściwości niektórych towarów (rdza, wyciek, działanie robactwa)

 

Czyli jeżeli przewoźnik wykaże, że szkoda powstała z powodu ww. okoliczności to nie wypłaca żadnego odszkodowania i jego OCP się nie przyda? A  w takim wypadku CARGO wypłaci? W zdecydowanych większości przypadków TAK!

Ubezpieczenie CARGO jest normowane przez Londyński Instytut Ubezpieczycieli (Institute of London Underwriters) i posiada czy różne klauzule ładunkowe: A, B i C. Przy czym B stosuje się głównie do transportu morskiego przy średnim zakresie ryzyka. Klauzule A i C odpowiednie są do każdej gałęzi transportu, przy czym zdecydowanie polecam wybór opcji A, ponieważ posiada najszerszy zakres ryzyka, który obejmuje.

Podstawowymi elementami ubezpieczenia są:

 • Przedmiot ubezpieczenia – czyli konkretny towar, pojazd, maszyna itp.
 • Ryzyko ubezpieczeniowe – klauzule A, B i C
 • Wartość przedmiotu ubezpieczenia – wartość towaru, który ubezpieczamy
 • Suma ubezpieczenia – suma, na którą ubezpieczamy dany towar
 • Suma gwarancyjna – jeśli przewożony ładunek składa się z wielu towarów o różnych wartościach podajemy górną granice odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
 • Franszyza redukcyjna – udział własny
 • Franszyza integralna – wartość uszkodzeń, do której nie zgłaszamy szkody
 • Czas trwania ubezpieczenia – czas na jaki zawarto ubezpieczenie

Ile to kosztuje? 

Na pewno warto nawiązać współpracę z towarzystwem i poprosić o ofertę. Jednak dla wstępnej wyceny dla klienta można przyjąć, że stawka ubezpieczenia CARGO głównie uzależniona jest od wartości towaru. Przyjmuje się około 0,38% wartości towaru. Czyli przykładowo stawka dla maszyny o wartości 65 tys. zł. będzie to: 65000 x 0,0038 = 247 zł.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Podatność transportowa ładunków

W trzecim kwartale 2022 roku Polska nabyła gaz od Nigerii, Kataru, Norwegii i USA. Rodzi się tym samym potrzeba przetransportowania niecodziennego ładunku na dużą odległość.

Czym jest transportochłonność?

Czy wiesz, że za pomocą środków transportu drogowego w 2021 roku przewieziono o 1,7% więcej ładunków niż w 2020 roku? Do grupy najczęściej transportowanych towarów