fbpx

Ubezpieczenia cargo, a ubezpieczenie OC przewoźnika – czym się różni?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej ubezpieczeniom OC przewoźnika i cargo oraz wyjaśnimy różnice. 

Ubezpieczenie OCP, a CARGO

Pierwsze z nich ma na celu ochronę i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, natomiast drugie chroni ładunek na wypadek uszkodzenia czy utraty podczas transportu. Z ubezpieczeniem OC przewoźnika mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy ładunek przewożony jest przez przedsiębiorstwo zajmujące się usługami przewozu. Polisa cargo możne natomiast objąć towar przewożony własnym lub wynajętym środkiem transportu.

Ubezpieczenie OCPD

OCPD, czyli OC przewoźnika drogowego chroni przede wszystkim samego przewoźnika, ale nie do końca ładunek przez niego przewożony. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego następuje tylko wówczas, gdy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, a zgodnie z art. 17 Konwencji CMR przewoźnik nie odpowiada za szkodę, gdy zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie spowodowane zostało:

  • wadą własną towaru,
  • winą osoby uprawnionej,
  • jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika,
  • okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

Sytuacja podobnie wygląda w przypadku transportu krajowego. Bez względu na to jakim szerokim pakietem ubezpieczenia będzie dysponował przewoźnik:

  • obowiązuje limit odpowiedzialności przewoźnika w wysokości 8,33 SDR za każdy brakujący kg wagi brutto,
  • nie możemy liczyć na to, że odszkodowanie zostanie wypłacone za każdym razem, gdy towar ulegnie szkodzie

Podsumowując, w przypadku OC przewoźnika zakład ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody spowodowane okolicznościami, za które przewoźnikowi nie będzie można przypisać odpowiedzialności. Będą to takie przypadki powstania szkody w przewożonym ładunku, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Zazwyczaj będą to okoliczności związane z działaniem sił przyrody. Nie będzie można zatem przypisać przewoźnikowi odpowiedzialności za szkody w przewożonym ładunku, które powstały na skutek huraganu czy powodzi, wobec czego odszkodowanie za uszkodzony towar nie będzie przysługiwało jego właścicielowi.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo obejmuje wszelkie ryzyka lub szkody w odniesieniu do przewożonego towaru. Nie ma tutaj znaczenia, czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę czy też nie. Tym samym polisa cargo zabezpiecza interesy właściciela towaru, podczas gdy ubezpieczenie OC chroni interes przewoźnika i pozwala mu zwolnić się od odpowiedzialności.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez