fbpx

Transport odpadów [Elementarz spedytora]

Z dniem 24 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące  szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania tych środków transportu.
UWAGA !
Zapisów rozporządzenia nie stosuje się do transportowania odpadów podlegających przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych czyli ustawie ADR.

Rejestr BDO

Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa.  Dotychczas transport odpadów prowadzony był na zasadach określonych w zezwoleniach. Zostały one zniesione na rzecz wpisu do rejestru BDO, który w zakresie transportu odpadów zawiera jedynie spis kodów odpadów. Zasady jakich należy przestrzegać w trakcie przewożenia odpadów określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Zapisy rozporządzenia obowiązują od 24 stycznia 2018 r.

Link do rejestru: https://bdo.mos.gov.pl/web/

Obowiązkiem rejestracji objęto m.in.: wszystkie podmioty, zobowiązane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami.

Dokumenty w transporcie odpadów

Od czasu wejścia rozporządzenia w życie odpady muszą być przewożone wraz potwierdzającymi zarówno rodzaj transportowanych odpadów, jak i dane zlecającego transport odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – potwierdzenie rodzaju przewożonych odpadów i nazwę gminy, z terenu której zostały one odebrane.

Dokumentami potwierdzającymi rodzaj transportowanych odpadów mogą być np.:

 • karty przekazania odpadów,
 • faktura sprzedaży odpadów,
 • podstawowa charakterystyka odpadów,
 • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów,
 • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada ww. dokumentów.
Oznakowanie pojazdów

Pojazdy wykorzystywane do transportu odpadów powinny być oznaczone tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się napis “ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Dopuszczalne jest oznaczenie mniejszą tablicą  jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu brak jest powierzchni do ich umieszczenia na środkach transportu drogowego. Wówczas minimalne wymiary tablicy wynoszą 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości; a napisu “ODPADY” wysokość 80 mm i szerokości 12 mm.

Wzór oznakowania środków transportu odpadów

 

 

W przypadku środków transportu przeznaczonych do międzynarodowego transportu odpadów dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum
  20 mm.

Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów 

 

Kary w transporcie odpadów

Transport odpadów:

 • niezgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
 • niezgodnie ze wskazaniami zlecającego (niedostarczenie odpadów do wskazanego podmiotu / miejsca).

podlega karze aresztu albo grzywny (art. 174 u.o.).

Naruszenia dotyczące przewozu odpadów i wysokość przewidzianych za nie kar:

Źródło: Ustawa o ruchu drogowym z dnia 6 września 2001 r.

 

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez