fbpx

To Cię uchroni przed odpowiedzialnością za uszkodzony towar

Według danych GUS od 2018r odnotowuj się wzrost o ok 6% względem roku poprzedniego przewożonych ładunków przez polskie firmy transportowe.  W ostatnim roku transport samochodowy wykonał 377 778 mln tonokilometrów. Przy takiej liczbie rośnie również liczba reklamacji i problemów przy zleceniach transportowych. Statystyki pokazują, że w 68% przypadków za uszkodzenia i błędy ilościowe w towarze wynika z niedopatrzenia załadowcy. O czym pamiętać, aby nie ponosić konsekwencji z nie swojej winy?

Kluczowym momentem, w którym postępowanie zarówno załadowcy, jak i przewoźnika ma duże znaczenie na etapie późniejszego dochodzenia i załatwiania reklamacji, jest załadunek.

Podczas załadunku w magazynie zleceniodawcy osobą reprezentującą przewoźnika jest kierowca. Musi on mieć świadomość odpowiedzialności za sytuację, gdy odbierze towar uszkodzony lub w mniejszej ilości. Samo zapisanie na liście przewozowym, że nie zapoznał się ze stanem towaru nie zwolni go od odpowiedzialności. Musiałby udowodnić, że uniemożliwiono mu to, i wpisać uzasadnienie do listu przewozowego.

Załadowca musi pamiętać, że uczestniczenie w załadunku jest obowiązkiem przewoźnika, czyli w transporcie drogowym – kierowca.

Kierowca powinien zatem poddać towar bardzo dokładnym oględzinom. Praktycznie, może zażądać nawet rozpakowania towary, chociaż najczęściej z tego prawa nie korzysta. Dostarczenie foliowanej palety też nie zwalnia przewoźnika z tytuły braków ilościowych. Jedynie opakowanie transportowe z plombami założonymi przez nadawcę może stanowić takie skuteczne zwolnienie.

Schemat sprawdzania towaru przez przewoźnika przy załadunku w transporcie drogowym według Konwencji CMR

KONWENCJA CMR
Sprawdzanie towaru przez przewoźnika przy załadunku, weryfikacja liczby sztuk i widocznego stanu towaru
BRAK MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA
Wpisuje do listu przewozowego, że nie mógł sprawdzić ilości i stanu oraz uzasadnia dlaczego nie mógł tego zrobić
Przy braku dowodu przeciwnego zwalnia go to od odpowiedzialności (przy braku uzasadnienia – założenie, że zrezygnował z możliwości sprawdzenia)
MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA
Widoczny stan towaru bez zastrzeżeń Widoczny stan towaru z zastrzeżeniami
Brak wpisu zastrzeżeń do listu przewozowego Wpisuje zastrzeżenia do listu przewozowego – w przypadku większych zastrzeżeń należy spisać protokół
Odpowiada za uszkodzenia i braki -Jeżeli nie zachodzi zwolnienie wg Konwencji – Jeżeli uszkodzenia i braki mogły powstać podczas przewozu Nie odpowiada za braki i uszkodzenia, które wykrył

Źródło: opracowanie własne na podstawie Konwencji CMR

Załadunek, który leży w gestii załadowcy, jest dla niego ważnym momentem. Z tym wiąże się zastosowanie właściwego opakowania i odpowiednie zabezpieczenie towaru od szkód podczas przewozu. Stwierdzenie, że kierowca nie kwestionował załadunku nie zwalnia załadowcy z odpowiedzialności. Załadowca musi pamiętać, że to on jest PROFESJONALISTĄ w zakresie pakowania i zabezpieczania towaru, bo kierowca na tym znać się nie musi. Rola kierowcy zazwyczaj ogranicza się w transporcie drogowym do spięcia towaru pasami.

Oczywiście, mowa tutaj o odpowiedzialności za ewentualny ubytek czy uszkodzenie. Za załadunek niewłaściwy z punktu widzenia odpowiednich przepisów o ruchu drogowym, min dotyczące nacisku na oś, kierowca ponosi odpowiedzialność, chociaż załadowca także za to odpowiada.

Obie strony mają prawo wpisywać zastrzeżenia do listu przewozowego. Jest to istotne dla przewoźnika, bo brak takich zastrzeżeń będzie argumentem załadowcy, że towar był w stanie dobrym i we właściwej ilości.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez