fbpx

SENT – co należy wiedzieć?

Wysyłasz, przewozisz bądź odbierasz susz tytoniowy, alkohol lub paliwa płynne? Jeżeli tak, ten tekst jest dla Ciebie.

Jeżeli masz w swojej pracy do czynienia z tzw. towarami wrażliwymi, lub dopiero zamierzasz takie ładunki przewozić, to zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

SENT – co to jest?

Zacznijmy od kompletnych podstaw, czyli czym właściwie jest SENT. Jest to nic innego, jak elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dzięki niemu możliwa jest natychmiastowa wysyłka wymaganych ustawą danych, a także ich uzupełnianie i aktualizacja. Dostęp do SENT ma miejsce za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Konto na portalu może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń w imieniu podmiotu. Rejestracja jest oczywiście darmowa, a aktywacja konta odbywa się poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail. Aby przesłać, uzupełnić lub zaktualizować zgłoszenie w rejestrze SENT wystarczy rejestracja konta o podstawowym dostępnie do platformy PUESC. Konto podstawowe pozwala na wykonywanie czynności w tzw. kontekście własnym.

Kto jest zobowiązany do zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych w SENT?

Do przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń w SENT zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy spełniają ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika. Są to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT, lub też dokonujące wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w rozumieniu ustawy VAT.

W przypadku, gdy czynności te będą wykonywane przez pracowników podmiotów obowiązanych, wymagane jest pisemne upoważnienie, udzielone przez właściciela lub organ spółki.

Jak należy dokonać zgłoszenia w systemie SENT?

 1. Podmiot wysyłający zgłasza zamiar przewozu towaru wrażliwego poprzez wypełnienie stosownego formularza. Po wypełnieniu i wysłaniu wygenerowany zostaje numer SENT (ważny przez 10 dni) oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego z uczestników procesu – wysyłającego, przewoźnika i odbierającego.
 2. Przewoźnik uzupełnia zgłoszenie, dodając m.in. swoje dane, numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia przewozu i planowaną datę jego zakończenia. Przewoźnik może rozpocząć transport dopiero po uzyskaniu potwierdzenia.
 3. Podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dostarczeniu towaru.

Wozisz towary wrażliwe?

Jeżeli w codziennej pracy masz do czynienia z towarami wrażliwymi, to może zainteresować Cię jeden z naszych kursów. Omawiamy tam wyczerpująco wszystkie trzy tematy: Odpady, ADR i SENT.


Jakie towary podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, SENT obejmował będzie transport następujących towarów:

 • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
 • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej,
 • wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),
 • alkohol etylowy całkowicie skażony,
 • susz tytoniowy.

Nie trzeba zgłaszać towarów wrażliwych:

 • przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych jak 1,5-26 l lub 26 kg (w zależności od rodzaju),
 • przewożonych w ilościach nie większych jak 500 l lub 500 kg,
 • wskazanych w przepisach wykonawczych.

Przepisy wymagające lokalizatora

Od 1 października 2018 roku obowiązują zmiany w systemie SENT, które dotyczą przekazywania danych o położeniu ciężarówki wiozącej towary wrażliwe. Każdy przewoźnik ma obowiązek wyposażenia pojazdu w lokalizator, na którym zainstalowano oprogramowanie służące do monitorowania trasy przewozu towaru. Za niedopełnienie nowych przepisów grożą wysokie kary. Za uruchomienie i wyłączenie lokalizatora odpowiada kierowca.

Zgodnie ze zmianami przewoźnik jest zobowiązany wyposażyć środek transportu w urządzenie, którym może być:

 • lokalizator, na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru
 • system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).
 • Lokalizator o nazwie „Aplikacja Kierowcy SENT-GEO” jest dostępna bezpłatnie dla urządzeń z systemem Google Android i Apple IOS. TUTAJ znajdziecie instrukcję instalacji i obsługi aplikacji.

Nieprzestrzeganie tych zasad będą surowo karane:

 • 10 tys. zł –  z taką karą możemy się liczyć za nieprzekazanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia,
 • od 5 tys. do 7,5 tys. zł –  kara za nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. jeśli nie został włączony).
Kary za brak zgłoszenia SENT

W sytuacji, gdy obowiązki zgłoszenia w systemie SENT nie zostaną wykonane lub będą wykonane nieprawidłowo, środki transportu lub towar mogą być zatrzymywane lub plombowane. Może zostać nałożona kara pieniężna od 10.000 do 100.000 zł. Kierowca zaś może otrzymać mandat w wysokości od 5.000 do 7500 zł.

Uzupełnianie formularza SENT krok po kroku

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez