fbpx

Różnice między OCP a OCS

Ryzyko związane z transportem dotyczy zarówno przewoźnika, jak i spedytora zlecającego transport. Dzięki polisom ubezpieczeniowym można znacznie je ograniczyć. Warto wyjaśnić, jaka jest różnica między OCP a OCS, ponieważ wiele osób myli te dwa rodzaje ubezpieczeń.

Zniszczenie lub kradzieże ładunku nie są wcale rzadki i stanowią duży problem branży transportowej. Z danych The Transported Asset Protection Association (TAPA) wynika, że na początku 2018 roku liczba takich incydentów wzrosła w Europie o prawie 69% w porównaniu do 2017 roku. Natomiast już w lutym 2018 roku ilość kradzieży ładunku wzrosła o 77% w ujęciu rocznym, generując straty rzędu 9 mln euro. W całym roku 2018 straty z powodu kradzieży czy zniszczenia ładunku osiągnęły poziom 10 mld euro. Na takich incydentach cierpią nie tylko przewoźnicy, ale także spedytorzy i zleceniodawcy transportów. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych zdarzeń, koniecznie jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez lepsze planowanie tras, efektywne zarządzanie transportem i pracą kierowców, a także zabezpieczenie swoich interesów odpowiednim ubezpieczeniem. W tym artykule koncentrujemy się na dwóch rodzajach polis: OCP i OCS. Wyjaśnimy, jaka jest między nimi różnica.

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika (OCP)

Zaczynamy od polisy OCP, czyli od ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika. To polisa dobrowolna, jednak wielu klientów żąda, żeby firmy transportowe posiadały OCP i większość z nich rzeczywiście ma takie ubezpieczenie. W ten sposób kontrahenci chcą mieć pewność, że łatwo odzyskają odszkodowanie w przypadku szkody, która powstała z winy przewoźnika. Ubezpieczenie OCP to ochrona przed skutkami zniszczenia lub kradzieży ładunku, ale także przed skutkami opóźnienia dostawy.

Zanim wykupi się polisę OCP, warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Zazwyczaj można tam znaleźć wiele włączeń, które sprawiają, że zakład ubezpieczeń odmawia wypłacenia odszkodowania. Nie warto zatem oszczędzać na OCP, ponieważ im więcej klauzul, które zostaną wpisane do polisy, tym większa ochrona przewoźnika. Niska cena polisy z reguły oznacza, że ubezpieczony nie będzie chroniony przed wieloma zdarzeniami, które mają często miejsce w transporcie. Warto również zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną. Powinna być na takim poziomie, który minimalizowałby ryzyko, że przewoźnik będzie musiał pokryć szkody z własnej kieszeni.

Należy pamiętać, że OCP obowiązujące w Polsce może różnić się od OCP międzynarodowego. Wynika to z faktu, że przewozy krajowe i międzynarodowe regulują inne akty prawne, w których odpowiedzialność przewoźnika jest nieco inaczej ujęta. Na przykład zgodnie z konwencją CMR przewoźnik unika odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie ładunku między innymi, gdy towar nie był opakowany lub był opakowany w sposób wadliwy, gdy dokonywano przewozu żywych zwierząt, stwierdzono wadliwość numerów na sztukach przesyłki itd. W przypadku prawa polskiego przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności na przykład, gdy następuje załadowanie przez nadawcę i wyładowanie przez odbiorcę, nadano towar pod nazwą niezgodną z rzeczywistością itd.

Odpowiedzialność Cywilna Spedytora (OCS)

OCS jest ubezpieczeniem dedykowanym spedytorom, czyli firmom organizującym przewozy ładunków na zlecenie swoich klientów. OCS to po prostu Odpowiedzialność Cywilna Spedytora. Chodzi tutaj o odpowiedzialność spedytora wobec jego kontrahenta, ale również wobec osób/podmiotów trzecich. Szkody mogą bowiem powstać z tytułu niewykonania usługi spedycyjnej lub nawet z nienależytego wykonania takiej usługi.

Polisa OCS chroni czynności typowo spedycyjne. Można tu wymienić na przykład podpisanie umowy o przewóz towaru z przewoźnikiem, przygotowanie dokumentów przewozowych, opracowanie wytycznych dotyczących załadunku, przewozu i wyładunku towaru, pakowanie, kontrola przesyłek itp.

Zakres ochrony OCS zależy znowu od ceny polisy. Im tańsze ubezpieczenie, tym gorsza ochrona. W przypadku droższej wersji polisy spedytor może często ubezpieczyć się również od utraty ładunku w wyniku kradzieży, a niekiedy nawet posiadać ochronę od szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa (nie wszystkie zakłady ubezpieczeń się na to zgadzają). Przed zawarciem ubezpieczenia należy oczywiście dokładnie przeanalizować zakres ochrony.

OCP i OCS to ubezpieczenia skierowane do różnych podmiotów działających w branży transportowej – przewoźnika i spedytora. Nie należy zatem ich mylić. Każda z tych polis zapewnia bowiem nieco inny zakres ochrony.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez