fbpx

Prasówka – tydzień 42

1. Austriackie propozycje dotyczące Pakietu Mobilności 

W tym tygodniu, podczas posiedzenia grupy roboczej Rady Europy ds. transportu drogowego nastąpiła oficjalna prezentacja Pakietu Mobilności.  Austriacy zaproponowali:

 • obowiązkowe powroty nie tylko kierowców, ale i pojazdów do kraju rejestracji firmy (co cztery tygodnie),
 • 14-dniowy okres karencji w przewozach kabotażowych (przewoźnik kolejny kabotaż może wykonać po upływie 2 tygodni od ostatniego kabotażu),
 • włączenia kabotażu w regulacje o delegowaniu pracowników,
 • obowiązek wyposażania  wszystkich nowych ciężarówek w „inteligentny tachograf” do 2022 roku. Z kolei do końca 2024 r. “inteligentne tachografy” powinny być instalowane we wszystkich pojazdach ciężarowych.
2. Polska i Ukraina zmniejszyły liczbę wzajemnych zezwoleń na 2019 r.

Od poniedziałku, do wtorku trwały w Kijowie obrady Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. Podczas spotkania ustalono, że obie strony otrzymają po 160 tys. zezwoleń (100 tys. ogólnych i 60 tys. tranzytowych). Ukraina dodatkowo otrzymała 10 tys. (8 tys. tranzytowych Euro 5 oraz 2 tys. uniwersalnych Euro 5) do wykorzystania w 2018 r. Obecnie kontyngent wynosi po 200 tys. dla każdej ze stron.

Kontyngent zezwoleń na 2019 r. będzie wyglądać następująco:
 • Uniwersalne Euro 1 –  10 000 (liczba zezwoleń)
 • Euro 2 –  10 000
 • Euro 3 –  50 000
 • Euro 4 – 20 000
 • Euro 5 – 10 000
 • Tranzytowe Euro 3 – 25 000
 • Euro 5 – 35 000
3. Maksymalne stawki podatku od środku transportu w górę

Górne granice stawek podatków na 2019 r., które ustalają gminy, zostały opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Decyzje o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków podejmują rady gmin.

Stawki podatku od środków transportu w 2019 r.

Za ciężarówki wyniesie:
 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 832,71 zł,
 • 5,5 – 9 ton włącznie – 1389,14 zł,
 • 9 – 12 ton – 1666,96 zł,
 • powyżej 12 ton – 3181 zł.
Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów:
 • od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1944,76 zł,
 • równej lub wyższej niż 12 ton – do 36 ton włącznie – 2458,70 zł,
 • powyżej 36 ton – 3181 zł.
Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dmc:
 • od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1666,96 zł,
 • równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – do 36 ton włącznie – 1944,76 zł,
 • powyżej 36 ton – 2458,70 zł.
4. Kolejne rewolucyjne zmiany dla kierowców

Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury wspólnie przygotowały następne ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, jest to tzw. „Pakiet deregulacyjny” przewiduje, m.in:

 • likwidację karty pojazdu,
 • likwidację nalepki kontrolnej,
 • możliwość zachowania przez nowego właściciela pojazdu dotychczasowych tablic rejestracyjnych,
 • brak mandatu za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy.

Oba ministerstwa chcą by zmiany wchodziły w życie stopniowo, począwszy od 2019 r. (niektóre wymagają zmian prawnych).

Pakiet deregulacyjny, to również nowe e-usługi, a wśród nich możliwość rejestracji pojazdu online. Raport wygenerowany w usłudze „Mój pojazd” (dostępnej na obywatel.gov.pl) stanie się dokumentem urzędowym. Zniesiony zostanie także obowiązek wydawania tymczasowego dowodu rejestracyjnego.

 

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez