fbpx

Prasówka – tydzień 40

1. Zmiany w SENT

Od 1 października obowiązują zmiany w systemie SENT, które dotyczą przekazywania danych o położeniu ciężarówki wiozącej towary wrażliwe. Każdy przewoźnik ma obowiązek wyposażenia pojazdu w lokalizator, na którym zainstalowano oprogramowanie służące do monitorowania trasy przewozu towaru. Za niedopełnienie nowych przepisów grożą wysokie kary. Za uruchomienie i wyłączenie lokalizatora odpowiada kierowca.

Zgodnie ze zmianami przewoźnik jest zobowiązany wyposażyć środek transportu w urządzenie, którym może być:

  • lokalizator, na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru
  • system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).
Lokalizator o nazwie „Aplikacja Kierowcy SENT-GEO” jest dostępna bezpłatnie dla urządzeń z systemem Google Android i Apple IOS. TUTAJ znajdziecie instrukcję instalacji i obsługi aplikacji.

Nieprzestrzeganie nowych zasad będą surowo karane (zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.):

10 tys. zł –  z taką karą możemy się liczyć za nieprzekazanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia,
od 5 tys. do 7,5 tys. zł –  kara za nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. jeśli nie został włączony).

2. Prawo jazdy dla osób z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuch

Z dniem 1 października weszła w życie również ustawa, dzięki której głusi mogą być kierowcami, również ciężarówek!

„3a. Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia
do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia”

Co więcej Ustawodawca zapewnił niesłyszącym pomoc przy zdawaniu części praktycznej egzaminu – bezpłatnie będzie im przysługiwał tłumacz języka migowego. Cała ustawa do wglądu TUTAJ.

3. Brak konieczności posiadania polisy OC i dowodu rejestracyjnego przy kontroli

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC to efekt nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

To musisz wiedzieć!
  • Podczas kontroli uprawnione służby (np. Policja, straż miejska, czy Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów.
  • Dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym. Właściciele pojazdów nadal mają obowiązek ubezpieczenia OC.
  • Nadal musisz mieć przy sobie prawo jazdy!
  • Zmiany nie dotyczą pojazdów, które zostały zarejestrowane poza Polską.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Od teraz w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma – podobnie jak dotychczas – pokwitowanie.

Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

4. Nowy węzeł na autostradzie A4 w Niepołomicach

Jak czytamy na stronie Ministerstwa – Nowy węzeł będzie zlokalizowany pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka i Targowisko. Inwestycja pozwoli na bezpośrednie skomunikowanie z autostradą A4 Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, która obecnie zatrudnia ponad 4 tys. osób. Nowy dojazd zyskają także mieszkańcy położonych w pobliżu miejscowości takich jak Gdów, Biskupice, Dobczyce, Kłaj, czy też znana z zabytkowej kopalni soli Wieliczka.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy