fbpx

Podstawowe prawa przewoźnika według prawa przewozowego

Przewoźnik w codziennej pracy ma ciężko, bardzo często spedycje konstruują swoje umowy w taki sposób, że w przypadku jakichś problemów co chwile sypią się kary umowne, zaś jeżeli nawali spedytor to raczej nie ma co się spodziewać rekompensaty (przeważnie spedycje kryją się zapisami umowy, które je chronią) dlatego dobrze wiedzieć, które z tych zapisów są zgodne z prawem, a które nie.

Zanim przejdziemy dalej zaznaczam, że w tym artykule przedstawiamy prawa przewoźnika opisane w prawie przewozowym.

Prawo przewozowe dotyczy transportów krajowych, czyli takich, których miejsce załadunku i rozładunku znajduje się w Polsce.
Przepisy ustawy stosuje się również do  transportów międzynarodowych jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

Podstawowe prawa przewoźnika według prawa przewozowego

Zlecenie transportu innemu przewoźnikowi

Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. I zaznaczę jeszcze, że  nadawca może zaznaczyć w umowie, że nie ma takiej mozliwości – może to się wiązać z karami umownymi.

Dokumenty i list przewozowy

Przewoźnik ma prawo do otrzymywania listu przewozowego oraz wymaganych do nich załączników lub wszelkich innych informacji, jakie niezbędne są do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania usług transportowych.

Zwolnienie z wykonania przewozu

W niektórych sytuacja przewoźnik zostaje zwolniony z wykonania przewozu. Wystarczy, że wystąpi chociaż jedna z poniższych sytuacji:

  • wystąpią okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom (i mogą to być różnego rodzaju zjawiska przyrodnicze takie jak trzęsienia ziemi, powodzie lub inne anomalie pogodowe, może to być również awaria auta, które miało wykonać transport – zakładając, że przewoźnik nie mógł im zapobiec)
  • drugą sytuacją jest niezastosowanie się przez klienta do przepisów przewozowych
  • w przypadku niemożliwości wykonania przewozu za pomocą posiadanych środków i urządzeń transportowych (Czyli w przypadku kiedy np.  jest więcej towaru do przewiezienia niż było ustalane, a my nie mamy możliwości przewiezienia takich ilości lub ładunku o takich gabarytach)

Sprawdzenie towaru

Na załadunkach bywa różnie, zdarzają się sytuacje kiedy towar jest niezgodny ze zleceniem lub pracownicy wydający ładunek pominą jakąś część dlatego przewoźnik powinien sprawdzić, czy towar odpowiada oświadczeniem w liście przewozowym. Ma do tego prawo.
Ładunek można sprawdzić w każdej chwili  tzn. od przyjęcia go do przewozu do dostarczenia go do odbiorcy.
Wyniki sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.  I ważne jest, aby kopia listu, na którym zostaną wpisane te informacje były podpisane przez nadawcę, który był przy sprawdzaniu lub przez osoby zaproszone.

Co w przypadku wykrycia niezgodności?

W przypadku wykrycia niezgodności podczas załadunku należy o tym poinformować nadawcę i w zależności co to będzie to tak jak przed chwilą wspominałem  przy nadawcy wpisać zastrzeżenia w liście przewozowym i jeżeli mamy taka możliwość podjąć się transportu.
Jeżeli jednak nie mamy możliwości podjęcia się transportu ze względu na to, że towar różni się ustalanego lub towar jest wyłączony z przewozu możemy odmówić podjęcia się przewozu. Tak samo jeżeli stan przesyłki lub jej opakowania pozostawia wiele do życzenia

Prawo do odmowy podjęcia ładunku do przewozu

Tak, nie zawsze musimy podejmować transportu ładunku, są sytuacje kiedy przewoźnik może odmówić przyjęcia rzeczy do przewozu.
Przewoźnikowi przysługuje uprawnienie,do odmowy przyjęcia rzeczy do przewozu, które są z niego wyłączone, a nawet w tym przypadku powinien odmówić. I tak samo w przypadku wadliwego towaru, także uszkodzonego lub niedostatecznego opakowania.

Prawo do zastawu

Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu  na przesyłce w celu
zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu i tutaj należy wyłączyć ładunki organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania.
Ważną kwestią w tej kwestii jest to, że zastaw ustawowy, którym mowa może zabezpieczać jedynie istniejące wierzytelności, a nie te, które dopiero będą się należały w przyszłości.
Co do zasady zastaw istnieje do czasu, kiedy przesyłka znajduje się u przewoźnika.

Prawo do zapłaty

No i ostatnie najważniejsze i raczej oczywiste jest prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną usługę.

To tyle jeżeli chodzi o prawa przewoźnika, znaliście każde z nich?

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez