fbpx

Podatność transportowa ładunków

W trzecim kwartale 2022 roku Polska nabyła gaz od Nigerii, Kataru, Norwegii i USA. Rodzi się tym samym potrzeba przetransportowania niecodziennego ładunku na dużą odległość. Na jaki środek transportu postawić? Gazociąg? Statek? Ciągnik siodłowy z odpowiednią naczepą? Najlepiej to określić przez analizę podatności transportowej ładunku.

Zróżnicowanie wśród środków transportów i miejsc magazynowych wynika z odmienności przewożonych dóbr materialnych. Nie można przecież potraktować w taki sam sposób węgla kamiennego, zboża i lekarstw. Każdy ładunek wyróżnia się na tle innych określonymi cechami chemicznymi, fizycznymi oraz biologicznymi. Na ich podstawie przewoźnik decyduje o doborze odpowiedniego środka transportu.

Pod hasłem podatności transportowej ładunku rozumie się jego odporność na procesy związane z przemieszczaniem i składowaniem. Podatność wynika z właściwości, kształtu czy objętości ładunku.

Podatność transportową podzielić można na:

  • podatność przewozową,
  • podatność ładunkową.

Podatność przewozową z kolei rozbić można na następujące rodzaje:

  • naturalna,
  • ekonomiczna,
  • techniczna.

Naturalna podatność przewozowa

Naturalna podatność przewozowa wiąże się z odpornością na skutki przemieszczania wynikająca z chemicznych, biologicznych i fizycznych cech ładunku.

W jaki sposób określić można wielkość naturalnej podatności przewozowej?

Czy transportowane dobra materialne są wrażliwe na wilgoć, temperaturę lub światło? Czy są podatne na ulatnianie, samozapalanie bądź wybuch? Czy ładunki są szkodliwe dla człowieka? Czy mogą one zniszczyć towary stykające się z nimi? Im więcej udzielimy pozytywnych odpowiedzi na postawione pytania, z tym mniejszą naturalną podatnością przewozową mamy do czynienia.

Do grup ładunków o niskiej naturalnej podatności przewozowej należą m.in. towary niebezpieczne.

Organizacja ich transportu i składowania wiąże się z koniecznością zastosowania specjalnych zabezpieczeń oraz specjalistycznego taboru. Procesy te stają się po prostu drogie i czasochłonne.

Techniczna podatność przewozowa

Techniczna podatność przewozowa wiąże się z odpornością ładunku na skutki przemieszczania wynikające z cech zewnętrznych np. masy, objętości, wielkości lub kształtu.

Ekonomiczna podatność przewozowa

Ekonomiczna podatność przewozowa wiąże się z odpornością ładunku na skutki przemieszczania wynikające ze stosunku frachtu i innych opłat przewozowych do wartości transportowanych dóbr materialnych.

Im większa jest wartość ładunku, tym mniejszą odnotujemy podatność ekonomiczną.

Podatność ładunkowa

Podatność ładunkowa wiąże się z odpornością ładunku na piętrzenie (ustawianie na sobie kolejnych jednostek ładunkowych np. palet z towarem). Dotyczy to zarówno piętrzenia w magazynach, jak i w środkach transportu. Dzięki określeniu wielkości podatności ładunkowej możliwe jest ustalenie stopnia wykorzystania danej powierzchni.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez