fbpx

Opłaty drogowe w Niemczech

W Niemczech operator Toll Collect pobiera opłaty drogowe od każdego poruszającego się po niemieckich autostradach samochodu ciężarowego o masie całkowitej 7,5 tony lub większej.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych od 1 stycznia 2019 roku opłata drogowa od samochodów ciężarowych jest wyliczana na podstawie klasy emisji spalin i kategorii wagowej, a w pojazdach i zestawach pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton dodatkowo brana pod uwagę jest liczba osi. Ponadto naliczane są koszty związane z obciążeniem hałasem.

Kategorie wagowe:

  • <7,5 ton (niepodlegające opłatom drogowym)
  • ≥7,5 ton do <12 ton
  • ≥12 ton do ≤18 ton
  • >18 ton

Klasy emisji spalin

Źródło: www.toll-collect.de/pl/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/maut_tarife.html

Taryfy opłat drogowych

Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, oraz stawki opłaty wyrażonej w centach za kilometr, która obejmuje udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i infrastrukturą.
Opłaty drogowe w Niemczech mogą być rozliczane za pomocą urządzenia Toll Collect przez Internet na stronie operatora Toll Collect lub w punkcie poboru opłat drogowych.

Źródło: https://www.toll-collect.de

Sieć dróg płatnych

Obowiązek uiszczania opłat drogowych w Niemczech ma zastosowanie do wszystkich autostrad, włącznie ze stacjami benzynowymi i miejscami obsługi podróżnych, a także wszystkich dróg federalnych również w terenie zabudowanym.

Suma dróg objętych obowiązkiem uiszczania opłat wynosi ok. 52 000 kilometrów.

Mapa w wersji PDF.

Z obowiązku uiszczania opłat zwolnione są odcinki autostrad:

  • odcinek autostrady federalnej A 6 od granicy niemiecko-francuskiej do wjazdu Saarbrücken-Fechingen w obu kierunkach ruchu,
  • odcinek autostrady federalnej A 5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i granicy niemiecko-francuskiej do wjazdu Müllheim/Neuenburg w obu kierunkach ruchu,
  • odcinki autostrad federalnych, za korzystanie z których pobierane są opłaty drogowe na podstawie § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1994 roku o prywatnym finansowaniu budowy dróg ponadregionalnych (Federalny Dz. U. I, s. 2243) w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez