fbpx

Jakie są koszty organizacji przewozu ładunku nienormatywnego?

W poprzednich wpisach dowiedzieliśmy co to jest ładunek ponadgabarytowy, jak przygotować się do takiego transportu transportu, jakie warunki należy spełnić, aby takiego przejazdu dokonać. W dzisiejszym wpisie skupimy się na wypunktowaniu jakiego rodzaju kosztów należy się spodziewać przy organizacji przewozu ładunku nienormatywnego.

Zapytanie transportowe – elementy składowe wyceny

Klient przesłał zapytanie transportowe do firmy, która zajmuje się transportem ładunków nienormatywnych. Zawierało ono informacje, które są niezbędne do przygotowania kalkulacji kosztów:

  • miejsce załadunku
  • miejsce rozładunku
  • wymiary ładunku – długość, szerokość, wysokość
  • ciężar ładunku
  • wskazany termin rozładunku transportu
  • rysunek techniczny wraz ze wskazanymi miejscami do mocowania ładunku oraz środkiem ciężkości

Przygotowanie kalkulacji

Dzięki informacjom podanym przez Klienta możliwy jest dobór sprzętu ze względu na specyfikację danego ładunku – ciągnik oraz typ naczepy.Przy analizie kosztów przewozu ładunku nienormatywnego należy zwrócić uwagę na koszty związane z użyciem nieuniwersalnych środków transportowych. Należności za ich zużycie są kalkulowane w zależności od użytego zestawu. Najniższym kosztem będą charakteryzować się zestawy, które w minimalnych wartościach wykraczają poza parametry zestawów uniwersalnych, natomiast w miarę zwiększania się specjalistyczności sprzętu koszt eksploatacji, a także koszty amortyzacji będą wzrastać.

Następnie należy zwrócić uwagę na wymiary całkowite zestawu (wraz z ładunkiem). Po ich ustaleniu musimy zwrócić uwagę czy i jakie zezwolenia na przejazd będą wymagane przy danym transporcie. W przypadku zezwoleń kategorii VII należy pamiętać o czasie oczekiwania na zezwolenie tak, aby mieć pewność, że otrzymamy je odpowiednio wcześniej przed realizacją transportu, aby móc się odnieść do warunków zawartych w zezwoleniu. Jeżeli Zleceniobiorca uzyskuje zezwolenie poprzez pełnomocnika należy również uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych pojazdu z ładunkiem nienormatywnym należy skalkulować również koszty związane z użyciem pojazdu pilotującego – w zależności od rodzaju ładunku jednego bądź dwóch. Kwota ta zależy od kilometrażu, stopnia trudności trasy, a także czasu przeznaczonego na przygotowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu w czasie transportu. Należy także zwrócić uwagę czy nie będzie wymagana asysta policji przy konkretnym transporcie.

Koszty inne niż zezwolenia i pilotaż

W przygotowywanym planie i kosztorysie transportu ładunku nienormatywnego należy uwzględnić mogące pojawić się w trakcie wykonywania zlecenia problemy wynikające ze specyfiki ładunki. W przypadku przewozu ładunków ciężkich przez obiekty mostowe niezbędne jest wykonanie ekspertyz obiektów mostowych, aby upewnić się czy nie występuje konieczność wzmocnienia elementu infrastruktury drogowej czy czasowego wstrzymania ruchu na czas przejazdu ładunku. Podejmując się wykonania przewozu ładunku długiego musimy skalkulować konieczność demontażu części infrastruktury drogowej – znaków drogowych, elementów sygnalizacji świetlnej, a także ich późniejszego przywrócenia do stanu pierwotnego. Dla ładunków długich przejazd przez rondo może okazać się niewykonalne, gdy niezdemontowane zostaną znaki drogowe. W przypadku transportu ładunku ciężkiego lub długiego możliwa może okazać się także konieczności czasowej blokady dróg, uzyskanej odpowiednim zezwoleniem. Należy także zwrócić uwagę czy nie będzie wymagany wcześniejszy objazd trasy.

Koszty jakie zleceniobiorca musi skalkulować przed rozpoczęciem przewozu to koszty paliwa oraz płynów eksploatacyjnych. Wartość tych składowych jest zależna od aktualnych cen, a także rodzaju przewożonego ładunku. Im większe obciążenie, tym ilość zużytych płynów wzrasta. Kolejna składowa w analizie kosztów to wynagrodzenia dla pracowników pracujących przy przewozie ładunku nienormatywnego. Wysokość wynagrodzenia dla kierowców, pilotów, a także załogi pracującej na każdym etapie przygotowania i realizacji transportu jest różna. Zależy ona w głównej mierze od doświadczenia pracowników, stopnia zaangażowania i efektywności. Warto zwrócić przy tym uwagę, że pracownik z większym doświadczeniem i w dużym stopniu zaangażowany w swoją pracę, będzie mógł obniżyć koszty poprzez udzielenie wskazówek dotyczących możliwości zabezpieczenia ładunku, proponowanej trasy przejazdu.

Dokonując ostatecznej kalkulacji musimy dodatkowo uwzględnić termin wykonywania zlecenia. W przypadku terminu odległego należy założyć, że wynagrodzenia pracownicze, koszt paliwa czy też koszty zezwoleń, jak również koszty związane ze zmianami w infrastrukturze drogowej mogą ulec znacznemu wzrostowi. Wiąże się to chociażby z ceną ropy na rynku światowym, ale także wprowadzanymi dodatkowo przez rząd ustawami i zmianami wartości podatków czy też zmianami w możliwości odpisu kosztów zakupu nowego taboru. Należy wkalkulować także koszty związane z podatkami od pojazdów nieuniwersalnych, których wartość jest ustanawiana rokrocznie przez lokalne organy administracji publicznej na różnym poziomie.

Ubezpieczenie

Ostatnią składową będzie kalkulacja ubezpieczenia cargo dotyczącego danego zlecenia. Bardzo często wartość ładunku ponadgabarytowego przewyższa kwotę ubezpieczenia do jakiej zobowiązany jest Przewoźnik w przypadku zaistnienia szkody. Przypomnijmy sobie, że w przypadku przewozów krajowych odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu jej wartości. Nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania za:

  • utratę całej przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości w wyniku uszkodzenia
  • ubytek tej części przesyłki, która doznała obniżenia wartości w wyniku uszkodzenia

Natomiast w przypadku przewozów międzynarodowych Przewoźnik może odpowiadać maksymalnie do 8,33SDR/kg wagi brutto towaru.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez