fbpx

Jak zachować się w czasie przejazdu transportu ponadgabarytowego?

W poprzednich artykułach dowiedzieliśmy się jak przygotować się do kalkulacji, transportu, jakie dokumenty są wymagane przy transporcie (zezwolenia, ekspertyzy) oraz jakie są wymagania dotyczące pilotażu związane z wymiarami ładunku oraz daną trasą. W dzisiejszym wpisie dowiemy się w jaki sposób uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować się w przypadku przejazdu transportu ponadgabarytowego.

Zasady pilotowania określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 23 maja 2012r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Pilotowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pojazdom pilotowanym oraz innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą wystąpić w czasie przejazdu transportu.

Pojazd pilotujący

Pojazd, który jest wykorzystywany do pilotowania przejazdów transportów ponadgabarytowych powinien być wyposażony w:

  • tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie

Wymiary tablicy podane są w mm.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 23 maja 2012r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

  • dwa światła błyskowe barwy żółtej
  • środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi
  • urządzenia nagłaśniające.

Obowiązki Pilota

Pilot w czasie pilotowania transportu pojazdów nienormatywnych powinien zgodnie z Rozporządzeniem:

  • zapewnić właściwą organizację przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu bądź warunkami, które zostały określone przez zarządcę drogi dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt
  • sprawować bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju
  • kierować ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym
  • podejmować decyzję o wstrzymaniu przejazdu pojazdu nienormatywnego w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym bądź zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Przypomnieliśmy sobie jak powinien wyglądać samochód Pilota, a także jego obowiązki.

Jak się zachować?

Przejdźmy zatem do części jak My – czyli uczestnicy ruchu drogowego powinniśmy się zachować w momencie mijania się wraz z transportem pojazdu nienormatywnego. Przede wszystkim powinniśmy zachować szczególną ostrożność. W przypadku zauważenia samochodu Pilota czy też pojazdu nienormatywnego nie powinniśmy panikować ani wykonywać żadnych nerwowych manewrów.

Powinniśmy zwolnić lub w razie potrzeby zatrzymać się w jak najbezpieczniejszym miejscu, np. zatoczce autobusowej czy też na poboczu. Przy mijaniu bądź zatrzymywaniu pojazdu powinniśmy trzymać się jak najbliższej prawej krawędzi drogi. W przypadku zatrzymania pojazdu na czas mijania się z pojazdem nienormatywnym powinniśmy włączyć światła pozycyjne oraz awaryjne.

W momencie kiedy mijamy się z pojazdem pilotującym i zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pilota zjechaliśmy np. na pobocze powinniśmy poczekać na przejazd pojazdu ponadgabarytowego. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że pomiędzy pojazdem pilotującym a pojazdem nienormatywnym odległość, bądź infrastruktura drogowa czy też ukształtowanie terenu sprawia, iż nie dostrzegamy od razu tzw. gabarytu. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że on nie jedzie ?

Jeżeli natomiast poruszamy się za pojazdem czy też kolumną pojazdów nienormatywnych powinniśmy je wyprzedzać lub wymijać tylko w miejscach gdzie będzie można to bezpiecznie wykonać. Wyprzedzanie pojazdu bądź kolumny pojazdów nienormatywnych, które jest blokowane przez Pilota powinno zostać bezwzględnie przestrzegane. Należy sobie bowiem zdawać sprawę z faktu, że wymiary zestawu na danym odcinku drogi uniemożliwiają jego bezpieczne minięcie. W chwili pojawienia się dogodnych warunków Pilot z pewnością umożliwi nam wykonanie manewru wyprzedzania bądź mijania.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy