Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/server922893/ftp/spedytor_www/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/hooks.php on line 259
Jak zachować się w czasie przejazdu transportu ponadgabarytowego? – Akademia Spedytora

Jak zachować się w czasie przejazdu transportu ponadgabarytowego?

W poprzednich artykułach dowiedzieliśmy się jak przygotować się do kalkulacji, transportu, jakie dokumenty są wymagane przy transporcie (zezwolenia, ekspertyzy) oraz jakie są wymagania dotyczące pilotażu związane z wymiarami ładunku oraz daną trasą. W dzisiejszym wpisie dowiemy się w jaki sposób uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować się w przypadku przejazdu transportu ponadgabarytowego.

Zasady pilotowania określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 23 maja 2012r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Pilotowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pojazdom pilotowanym oraz innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą wystąpić w czasie przejazdu transportu.

Pojazd pilotujący

Pojazd, który jest wykorzystywany do pilotowania przejazdów transportów ponadgabarytowych powinien być wyposażony w:

  • tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie

Wymiary tablicy podane są w mm.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 23 maja 2012r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

  • dwa światła błyskowe barwy żółtej
  • środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi
  • urządzenia nagłaśniające.

Obowiązki Pilota

Pilot w czasie pilotowania transportu pojazdów nienormatywnych powinien zgodnie z Rozporządzeniem:

  • zapewnić właściwą organizację przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu bądź warunkami, które zostały określone przez zarządcę drogi dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt
  • sprawować bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju
  • kierować ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym
  • podejmować decyzję o wstrzymaniu przejazdu pojazdu nienormatywnego w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym bądź zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Przypomnieliśmy sobie jak powinien wyglądać samochód Pilota, a także jego obowiązki.

Jak się zachować?

Przejdźmy zatem do części jak My – czyli uczestnicy ruchu drogowego powinniśmy się zachować w momencie mijania się wraz z transportem pojazdu nienormatywnego. Przede wszystkim powinniśmy zachować szczególną ostrożność. W przypadku zauważenia samochodu Pilota czy też pojazdu nienormatywnego nie powinniśmy panikować ani wykonywać żadnych nerwowych manewrów.

Powinniśmy zwolnić lub w razie potrzeby zatrzymać się w jak najbezpieczniejszym miejscu, np. zatoczce autobusowej czy też na poboczu. Przy mijaniu bądź zatrzymywaniu pojazdu powinniśmy trzymać się jak najbliższej prawej krawędzi drogi. W przypadku zatrzymania pojazdu na czas mijania się z pojazdem nienormatywnym powinniśmy włączyć światła pozycyjne oraz awaryjne.

W momencie kiedy mijamy się z pojazdem pilotującym i zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pilota zjechaliśmy np. na pobocze powinniśmy poczekać na przejazd pojazdu ponadgabarytowego. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że pomiędzy pojazdem pilotującym a pojazdem nienormatywnym odległość, bądź infrastruktura drogowa czy też ukształtowanie terenu sprawia, iż nie dostrzegamy od razu tzw. gabarytu. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że on nie jedzie 😊

Jeżeli natomiast poruszamy się za pojazdem czy też kolumną pojazdów nienormatywnych powinniśmy je wyprzedzać lub wymijać tylko w miejscach gdzie będzie można to bezpiecznie wykonać. Wyprzedzanie pojazdu bądź kolumny pojazdów nienormatywnych, które jest blokowane przez Pilota powinno zostać bezwzględnie przestrzegane. Należy sobie bowiem zdawać sprawę z faktu, że wymiary zestawu na danym odcinku drogi uniemożliwiają jego bezpieczne minięcie. W chwili pojawienia się dogodnych warunków Pilot z pewnością umożliwi nam wykonanie manewru wyprzedzania bądź mijania.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Podatność transportowa ładunków

W trzecim kwartale 2022 roku Polska nabyła gaz od Nigerii, Kataru, Norwegii i USA. Rodzi się tym samym potrzeba przetransportowania niecodziennego ładunku na dużą odległość.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.