fbpx

Dokumenty w transporcie drogowym [Elementarz spedytora]

Każdy kierowca, który wyrusza w trasę, musi posiadać przy sobie komplet dokumentów. Brak dokumentów może się wiązać nałożeniem kary na kierowcę lub firmę. O tym, jakie dokumenty powinny znaleźć się w aucie, wykonującym transport napiszemy w dzisiejszym artykule.

Cztery grupy dokumentów

Dokumenty dotyczące kierowcy:

 • prawo jazdy,
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne,
 • świadectwo kierowcy,
 • karta kierowcy,
 • wykresówki lub cyfrowy zapis z tachografu
 • zaświadczenie o działalności

Dokumenty pojazdu:

 • dowód rejestracyjny,
 • ubezpieczenie OCP,
 • upoważnienie do korzystania z pojazdu
 • certyfikat EURO, potwierdzający stopień bezpieczeństwa i spełniania wymogów
  ekologicznych

Dokumenty zaświadczające o dostępie przedsiębiorstwa do rynku przewozowego:

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencja
  na krajowy transport drogowy

Dokumenty dotyczące ładunku:

 • list przewozowy

Dokumenty w transporcie międzynarodowym

 • licencję na międzynarodowy transport drogowy,
 • zezwolenie na międzynarodowy przewóz rzeczy,
 • zezwolenie na przewóz kabotażowy
 • Międzynarodowy list przewozowy CMR (skrót z francuskiego Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz). Zwyczajowo dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach; każdy z nich ma taką samą moc prawną. S. Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą: nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, towaru, terminu i miejsca nadania, przewidzianego miejsca dostawy, kosztów związanych z przewozem, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy. Wszystkie strony mają możliwość wnoszenia zmian w liście przewozowym, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania, jest dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

 • Karnet TIR– Międzynarodowy celny dokument tranzytowy, wystawiany przez towarzystwo udzielające gwarancji, zatwierdzony przez władze celne, na podstawie którego przewozi się towary – w większości wypadków zaplombowane przez władze celne – w pojazdach drogowych i kontenerach, zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetów TIR.

 • Karnet ATA – międzynarodowy dokument celny, który umożliwia i usprawnia odprawę celną towarów, wywożonych tymczasowo, np. w celach akwizycyjnych czy wystawienniczych. Wydawanie karnetów ATA i jego użycie jest uregulowane Konwencją o Tymczasowej Odprawie Celnej podpisanej w Stambule 26 lipca 1990.
  Akronim ATA pochodzi od kombinacji terminu w języku francuskim Admission Temporaire i angielskim Temporary Admission.

 • Zezwolenia EKMT –  zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Na ich podstawie można wykonywać przewozy pomiędzy krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria.
  Do krajów członkowskich EKMT należą: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Dokumenty w transporcie szczególnym

 • świadectwo ADR i instrukcje pisemne (w przewozach materiałów niebezpiecznych),
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów ,
 • świadectwo ATP (w przewozach żywności i towarów szybko psujących się),
 • świadectwo fitosanitarne,
 • dokumenty wymagane przy przewozie zwierzą (licencja kierowcy do prowadzenia i obsługi pojazdu przewożącego żywe zwierzęta, dokumenty określające pochodzenie zwierząt i ich właściciela, przewidywany czas trwania przewozu),
 • zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (wypis z zezwolenia w kategorii I oraz oryginały zezwoleń w kategorii od II do VII) etc.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez