fbpx
Zawartość kursu
Moduł 1
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong>Wymowa i liczebniki.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">W tym module poznasz pierwsze podstawy, niezbędne do wykonywania pracy spedytora lub dyspozytora. Dotyczą one liczb, czyli tego z czym masz styczność na każdym kroku. Liczby w języku niemieckim potrafią przysporzyć nam problemów, zwłaszcza, gdy są wypowiadane szybko i jest ich wiele w jednej rozmowie. Dlatego zachęcam do obejrzenia wszystkich lekcji i zrobienia wszystkich zadań do tego modułu. Nawet jeśli sądzisz, że nie masz problemu z liczbami.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/8
Moduł 2
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong>Terminy i określenia czasowe.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">W tym module poznasz dużo nowych słów, dotyczących terminów. Dzięki ćwiczeniom na rozumienie ze słuchu nauczysz się zapisywać daty i godziny ze słuchu. Upewnij się, że masz opanowane liczebniki z modułu poprzedniego, zanim przejdziesz do kolejnych lekcji.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/4
Moduł 3
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong>Twoje pierwsze zdania!</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">W tym module nauczysz się zaimków osobowych, odmiany czasownika "sein" przez osoby oraz&nbsp;<strong>zbudujesz swoje pierwsze zdania oznajmujące</strong>. Oprócz tego dowiesz się,&nbsp;<strong>jak poprawnie zadawać pytania</strong>, również te z zaimkami pytającymi.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/4
Moduł 4
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong> Zaprzeczenie w zdaniach i czasownik „haben”.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">Podczas lekcji z tego modułu nauczysz się poprawnie budować zaprzeczenia, odmieniać czasownik "haben" przez osoby oraz poprawnie stosować go w zdaniach. Skoro pojawia nam się tutaj czasownik "haben" to nie może również zabraknąć lekcji o niemieckich przypadkach i rodzajniku nieokreślonym.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/4
Moduł 5
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong>Przydatne czasowniki w zdaniach.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">W tym module poznasz mnóstwo nowych czasowników, niezbędnych do podstawowej komunikacji branżowej. Wiele z nich odmienia się niestety nieregularnie. Naucz się odmiany każdego z nich i postaraj się zapamiętać, po których z nich następuje Akkusativ.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/9
Moduł 6
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong> Czasowniki modalne.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">W tym module poznasz kilka czasowników modalnych i nauczysz się tego, jak poprawnie stosować je w zdaniach.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/5
Moduł 7
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong>Czas przeszły.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">W języku niemieckim występują powszechnie dwa czas przeszłe: Imperfekt i Perfekt. W tym module opowiem Ci, którego czasu użyjemy dla poszczególnych czasowników i pokażę zasady ich stosowania.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/6
Moduł 8
<!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:30px"><strong>Czas przyszły.</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p style="font-size:20px">W języku niemiecki możesz używać czasu teraźniejszego (Präsens) w domyśle jako przyszłego. Jeśli ze zdania jasno wynika, że czynność dopiero się odbędzie to możemy odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym i za pomocą odpowiedniego określenia czasowego, np. "morgen" zaznaczyć, że chodzi o czas przyszły. Drugą możliwością jest zastowanie czasu&nbsp;<strong>przyszłego Futur I</strong>, który jest bardzo prosty i przyjemny w użyciu. W tym module opowiem Ci o tym, jak budować zdania w tym czasie.</p> <!-- /wp:paragraph -->
0/1
Quiz końcowy
Wybierz poprawne tłumaczenie podanego zdania, słowa lub zwrotu.
Niemiecki w spedycji od podstaw
About Lesson

Obejrzyj lekcję video i uzupełnij notatkę w podręczniku:

Tutaj możesz sprawdzić zadanie dodatkowe: https://vimeo.com/505193243

0% postępów